Gå till innehåll

Elavgifter 2024

Styrelsen har fattat beslut om elavgifter för 2024.

Föreningens elhandelsavtal är låst på samma nivå till 2023-12-31 och vi har därför inte drabbats av de senaste årens stigande elpriser än. I första hand är det höjda kostnader för elnät (Vattenfall Eldistribution) och höjd energiskatt som har bidragit till att föreningens kostnader per köpt kWh har ökat.

Sammantaget har styrelsen därför beslutat att höja avgiften för att täcka kostnaderna för inköp av el.

Avgiften 2024 kommer att vara:

Vintertid (januari-mars samt november-december)
1,90 kr/kWh inklusive moms

Sommartid (april-oktober)
1,60 kr/kWh inklusive moms/Styrelsen BRF Hagalunden