Gå till innehåll

El

I juni 2018 gick föreningen över till något som kallas IMD (Individuell Mätning och Debitering). Alla lägenheter har egna mätpunkter för sin egen elförbrukning och debiteras för denna, men föreningen har ett gemensamt och förmånligt avtal med en elleverantör och boende delar på nätavgiften. Förhandling och val av elleverantör ingår i styrelsens uppdrag.

Elmätarna för de enskilda lägenheterna finns inlåsta i husen och läses av automatiskt via radio. Elen faktureras därefter varje lägenhet/lokal på månadshyran eller månadsavgiften, men med cirka tre månaders förskjutning.

I den debiterade avgiften ingår elpriset, elcertifikat, elnät, energiskatt, moms samt övriga småavgifter. Detta har tidigare kommit på två skilda fakturor till många boende i föreningen.

Då detta innebär att vi har ett avtal och en mätpunkt in till båda våra hus så är detta inget valbart. Alla boende inom föreningen, medlemmar och hyresgäster, måste gå via föreningen för att få el till lägenheter och lokaler.

Elpriser för boende (täcker elpriset, elcertifikat, elnät, energiskatt, moms samt övriga småavgifter)

2020 januari - mars: 1,65 kr/kWh
2020 april - oktober: 1,30 kr/kWh

2019 januari - mars: 1,65 kr/kWh
2019 april - oktober: 1,30 kr/kWh
2019 november - december: 1,65 kr/kWh

2018 juni - oktober: 1,15 kr/kWh
2018 november - december: 1,45 kr/kWh

Vad händer när jag flyttar?

Föreningen fakturerar elanvändningen cirka fyra månader i efterhand baserat på förbrukning i respektive lägenhet. Det betyder att ni som säljare och köpare särskilt behöver reglera elkostnaderna som inte fakturerats fram till tillträdesdagen i samband med tillträde. Säljaren behöver alltså särskilt kompensera köparen för kostnaden för el som förbrukats men ännu inte är betald, utöver själva köpeskillingen för lägenheten.

Frågor om enskild elfakturering tas med vår ekonomiska förvaltare.