Gå till innehåll

El

I juni 2018 gick föreningen över till något som kallas IMD (Individuell Mätning och Debitering). Alla lägenheter har egna mätpunkter för sin egen elförbrukning och debiteras för denna, men föreningen har ett gemensamt och förmånligt avtal med en elleverantör och boende delar på den nätavgiften. Förhandling och val av elleverantör ingår i styrelsens uppdrag.

Elmätarna för de enskilda lägenheterna finns inlåsta i husen och läses av automatiskt via radio. Elen faktureras därefter varje lägenhet/lokal på månadshyran eller månadsavgiften, men med tre månaders förskjutning.

I den debiterade avgiften ingår elpriset, elcertifikat, elnät, energiskatt, moms samt övriga småavgifter. Detta har tidigare kommit på två skilda fakturor till många boende i föreningen.

Frågor om enskild elfakturering tas med vår ekonomiska förvaltare.