Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt. Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, avtal, boenderegister etc.

Styrelsen 2023-2024

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Liselott Andrén - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Nurten Duru - suppleant
 • Jignesh Malde - suppleant
 • Sigrid Abenius -  suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer 2023-2024

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Gustav Rylander, Internrevisor
 • Yassine Qrimeche, Internrevisorsuppleant

Valberedning 2023-2024

 • Anders Norrlid
 • Peder Christerson
 • Erika Jarnhäll Sjöman

Kontakta valberedningen på: valberedningen@hagalunden.se