Gå till innehåll

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar om att boende i föreningen hjälps åt att hålla lokaler och område trygga och säkra genom att känna till och gemensamt ta ansvar för varandra och för det som är vårt. Se Grannsamverkan_flerbostadshus.

Hagalunden startar nu med Grannsamverkan, vilket innebär att vi tillsammans hjälps åt att hålla föreningens lokaler och områden trygga och säkra. Du kan läsa mer om metoden på https://samverkanmotbrott.se

Det är föreningens målsättning att ha minst ett kontaktombud i varje trappuppgång. Information mellan kontaktombud och styrelse/polisen samordnas av föreningens huvudkontaktombud. Kontaktombuden kan enkelt dela information med varandra, och få information från polisen, via appen Grannsamverkan.

Anmäl ditt intresse att verka som kontaktombud till grannsamverkan@hagalunden.se
Huvudkontaktombud är Anders Norrlid, Hagalundsgatan 12