Infoblad kvartal 1 2018

Infobladet för kvartal 1 landar i boendes brevlådor under söndagen den 25:e eller måndagen den 26:e mars. Bladet finns också under sidan Infoblad här på hemsidan. Tillsammans med Infobladet kommer denna gång även en kort informationssida om sopor och sopsortering för oss boende i föreningen.

Förändringar cykelrum

Det har vid en genomgång visat sig att våra cykelrum i hög grad används för långtidsförvaring. Endast ett fåtal cyklar används varje vecka, än färre används varje dag. På prov införs därför: Ett nytt cykelrum mellan port 10 och 12 (gamla fastighetsförrådet) som: inreds med olika former av ställ och … Continue reading

Förhandsinformation Årsstämma 2018

Årsstämma för Brf Hagalunden inträffar år 2018 måndagen den 14:e maj klockan 18:30. Lokal blir Restaurang Hagatorn, Industrivägen 1, Solna. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 16:e mars och Mall för Motioner finns numera utlagt på hemsidans Dokumentbank. Formell kallelse till årsstämman kommer senare med dagordning, motioner, propositioner, … Continue reading