Gå till innehåll

Vår föreningslokal har varit stängd under pandemiperioden. Innan den börjar användas igen, måste den rustas upp och renoveras. Styrelsen kommer också skapa nya rutiner för uthyrning, så att alla boende får tillgång till en hel, ren och trevlig lokal.

Förhoppningen är att föreningslokalen åter blir tillgänglig för uthyrning från mars 2022. Information kommer postas på hemsidan och informationstavlorna när lokalen går att boka igen.

I samband med detta efterlyser styrelsen förslag på hur det uthyrning, tillsyn och skötsel bör fungera i framtiden. Har du förslag eller rekommendationer, kanske bra exempel från andra föreningar? Skicka dem gärna via mail till styrelsen@hagalunden.se och märk mailet med "Föreningslokalen".

Den signerade årsredovisningen finns nu upplagd här tillsammans med revisionberättelsen: http://www.hagalunden.se/arsredovisningar/

Här finns kopia på kallelse till medlemsstämma 2021:
http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2021/08/Kallelse-årsstämma-Brf-Hagalunden-2021-08-24-rätt-år.pdf
Observera platsen som i år är Sundbybergsvägen 1.

Mobila miljöstationen
mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall
Jämn vecka: torsdag 18:20-18:50 - Fyrgränd 2-4

Mobila återvinningscentralen
grovavfall, farligt avfall och elavfall, textilier och kläder till återanvändning, olika typer av förpackningar
Var 4:e vecka på Hagalundsgatan 11 (väg) enligt följande:
Måndag 18:e januari 16.30-19.30, lördag 20:e februari 10.00-13.00, måndag 15:e mars 16.30-19.30, måndag 12:e april 16.30-19.30, lördag 22:a maj 10.00-13.00, måndag 7 juni 16.30-19.30, måndag 27 september 16.30-19.30, lördag 23 oktober 10.00-13.00, måndag 6 december 16:30-19:30

Återvinningsstation
förpackningar och textilier
Alltid öppet - Hagalundsgatan 11

Grovsopbilen
grovavfall
Var 4:e tisdag 18:00 - 20:00 - Hagalundsgatan 24 (gård) enligt:
23:e februari, 23:e mars, 20:e april, 18:e maj, 15:e juni, 13:e juli, 10:e augusti, 7:e september, 4:e oktober, 2:a november, 30:e november, 28:e december, 25:e januari 2022

Föreningslokalen har stängts för bokningar. De bokningar som är gjorda under september ligger kvar och kan användas. Från första oktober är lokalen helt stängd för bruk i avvaktan på upprustning och förändringar i uthyrnings-rutiner, då lokalen förfallit under de senaste årens rutiner.

I samband med detta efterlyser styrelsen förslag på hur det i framtiden ska fungera gällande uthyrning, tillsyn och skötsel. Har du förslag eller rekommendationer hur det kan fungera, kanske bra exempel på hur det har fungerat i andra föreningar, skicka då ett email till styrelsen@hagalunden.se och märk mailet med "Föreningslokalen".

bild på dukat bord