Gå till innehåll

Återvinningsstationen för förpackningar som har funnits på Hagalundsgatan 11 är nu stängd. Anledningen är att det varit mycket nedskräpning och sopdumpning runt den.

De återvinningsstationer som vi nu har i vår närhet finns här:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

Efter årsstämman den 13:e juni samt det konstituerande styrelsemötet den 16:e juni ser styrelsen för BRF Hagalunden ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Johan Gunnarson - suppleant
 • Bekir Gül - suppleant
 • Janis Sundin -  suppleant

Till valberedningen valdes Anders Norrlid, men han ser gärna att någon mer söker sig till uppdraget att se över nästa års styrelsesammansättning. Intresserade kan kontakta Anders genom emailadress valberedningen@hagalunden.se.

Revisorer är:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor