Gå till innehåll

Under hösten (oktober – februari) kommer vi att behöva genomföra en större renovering av de vattenledningar som går längs väggen på det nedre garageplanet.

De bilar som har sin parkering mot väggen kommer under denna period att behöva evakueras. Vi räknar med att vi kommer att kunna erbjuda alla vanliga platser en alternativ garageplats under perioden och vi jobbar för att hitta en lösning även för de med elladdningsplatser, i första hand i vårt eget garage och i andra hand i närliggande fastigheter.

Alla ni som är direkt berörda kommer att kontaktas individuellt längre fram.

Har du frågor? Skicka gärna ett mail till styrelsen@hagalunden

This fall (October – February) a larger larger renovation of the water-pipes that run along the walls on the lower garage deck will take place.

The cars placed alongside these walls will have to be moved during this period. We are hoping for and working to offer everyone a new parking space within the building or in buildings nearby.

Everyone affected will be contacted closer to start of project.

Do you have any questions? Send us an e-mail at styrelsen@hagalunden.se

/Styrelsen, Brf Hagalunden

Viktiga synpunkter och diskussioner lyftes som vi tar med oss in i detta styrelseår.

Styrelsen 2024-2025 består av:

  • André Gustafsson - ordförande
  • Simon Josefsson - vice ordförande
  • Magnus Persson - kassör
  • Sigrid Abenius - sekreterare
  • Nurten Duru - ledamot
  • Lena Karlsson - ledamot
  • Carlos Egusquiza- ledamot
  • Erica Jarnhäll Sjöman - suppleant
  • Jignesh Malde - suppleant
  • Ulrica Gullo -  suppleant

Enklast nås vi via styrelsemailen: styrelsen@hagalunden.se. Hör gärna av er med tankar och funderingar.

Årsredovisning 2023 finns nu upplagd under Dokumentbanken och Årsredovisningar.
OBS: Första versionen som lades ut hade ett fel i avskrivningarna som påverkade slutresultatet. Slutresultatet är nu ca -5,9 miljoner istf för de -7 miljoner som återfanns i första versionen.

Välkomna till årsstämman!
Datum: Måndagen den 3 juni 2024
Tider: 17.30 Registreringen öppnar - 18.30 Årsstämman inleds
Plats: Restaurang Industrivägen 1, Industrivägen 1, Hagalunds industriområde

Medtag giltigt ID för avprickning i röstlängden.

Notera att proposition om stadgeförändringar är uppe för slutgiltigt beslut.