Gå till innehåll

Styrelsen har fattat beslut om elavgifter för 2024.

Föreningens elhandelsavtal är låst på samma nivå till 2023-12-31 och vi har därför inte drabbats av de senaste årens stigande elpriser än. I första hand är det höjda kostnader för elnät (Vattenfall Eldistribution) och höjd energiskatt som har bidragit till att föreningens kostnader per köpt kWh har ökat.

Sammantaget har styrelsen därför beslutat att höja avgiften för att täcka kostnaderna för inköp av el.

Avgiften 2024 kommer att vara:

Vintertid (januari-mars samt november-december)
1,90 kr/kWh inklusive moms

Sommartid (april-oktober)
1,60 kr/kWh inklusive moms/Styrelsen BRF Hagalunden

BRF Hagalunden har under början av året nått i mål med hyresförhandling med Hyresgästföreningen avseende 2022/2023 för bostadshyresgäster. Hyran kommer höjas med 5,82%. Procentsatsen avser årshöjningar för bägge åren.

Höjningen gäller från november 2023. Retroaktiv hyra avseende november 2023-mars 2024 kommer debiteras fördelat på kommande aviseringar för kvartal 2 och 3.

Hyresförhandling avseende hyresnivåer gällande 2024 pågår fortfarande. Föreningen återkommer med information när det är klart.

Bostadsrättshavare påverkas inte av denna höjning, där gäller sen tidigare av styrelsen beslutad avgiftsnivå.

Grovsopbilen är nu inbokad till var 4:e tisdag kl 18-20.

Hagalundsgatan 24 (gården)
De inbokade datumen är 19/3, 16/4, 14/5, 11/6, 9/7, 6/8,
3/9, 1/10, 29/10, 26/11,
17/12, 30/12 (måndag), 21/1.

Här ser du aktuella tider för sopbilen och övrig hantering av gropvsopor

Information about the trash truck and bulky trash in English