Gå till innehåll

Trygghet i Hagalunden

Att uppmärksamma och agera när något sker i föreningens utrymmen genom att exempelvis ringa på och fråga, kan få våld eller andra brott att avledas eller upphöra.

I Bostadsrättsföreningen Hagalunden förväntas alla boende bidra till ökad trygghet, genom att agera då något händer. Alla boende måste hjälpas åt att hålla uppsikt över gemensamma utrymmen. Genom att låsa portar och andra utrymmen som garage, tvättstugor, cykelförråd och förråd försvårar vi för tjuvar och andra obehöriga. Det minskar också risken för skadegörelse.

Ett annat sätt att skapa trygghet är att lära känna sina grannar – vi blir fler som håller uppsikt! Detta är grunden för att grannsamverkan skall fungera. Vill du veta mer om grannsamverkan, kontakta föreningens ansvarige för grannsamverkan, och läs informationen på sidan Grannsamverkan.

Meddela alltid om du ser eller upptäcker något ovanligt eller konstigt till fastighetsskötare, trappombud för grannsamverkan och/eller styrelse, beroende på vad det handlar om.

Vid oro för brott eller en hotfull situation:

  1. Ring på hos grannen för att höra efter att allt är bra
  2. Ta hjälp av annan granne eller styrelseledamot om det behövs.
  3. Ring polisen vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla.

Tipsa polisen:
– ring 112 för att larma vid akut situation (pågående brott)
– ring 114 14 för övriga ärenden och tips
Det går bra att tipsa polisen anonymt om man vill. Polisen har också en bra webbsida där tips kan lämnas:
Tipsa polisen (länk till webbformulär)
Du hittar sidan enkelt från polisen.se:


Vid oro för barn och unga i Hagalunden

Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barn, kontakta socialtjänsten i Solna stad och gör en orosanmälan.

Orosanmälan kan göras per telefon, eller med en blankett på stadens hemsida.

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp, Solna stad
Telefon vardagar: 08-746 34 24
Måndag-torsdag 08.30-12.00 och 13.00-16.00, fredag 08.30-15.00
Socialjouren (kvällar/nätter): 010-444 05 00