Gå till innehåll

Föreningslokal

OBS! Föreningslokalen går inte att boka för tillfället eftersom upprustning och renovering pågår.


Föreningslokalen ligger på Hagalundsgatan mellan port 18-20. Alla boende i föreningen kan boka lokalen. Bokning sker via tvättstugeskärmarna.
Lokalen skall alltid återställas i ursprungligt skick!

Ordningsregler för föreningslokalen

Nyckel och lokal får endast nyttjas av boende, bokning till utomstående (personer eller företag) medges ej.

Under nyttjandet

 • Max 30 personer i lokalen
 • För förmiddagstiden (7-15) får lokalen ej användas före 07:00 och det ska vara tyst fram till 08:00
 • För eftermiddagstiden (15-23) ska det vara tyst efter 22:00 och lokalen får ej användas efter 23:00
 • Tänk på ljudnivån under hela bokningstiden
 • Boende ansvarar för lokalen och dess besökande
 • Inget får klistras på väggar och tak
 • Rökning är absolut förbjuden i lokalen och i direkt anslutning till lokalen
 • Var mycket försiktig med levande ljus
 • Marschaller får ej användas vid entré

Efter nyttjandet: städning

 • Bord, stolar etc ska ställas tillbaka
 • Lokal och toalett ska städas
 • Alla bänkar, bord och fönsterbrädor ska torkas av
 • Kylskåpet ska torkas ur
 • Golvet ska dammsugas och våttorkas
 • Sopor ska slängas/fraktas bort av boende
 • Boende ska se till att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta

Störningsjour och förvaltare kontaktas om reglerna inte följs.

Vid påvisad störning debiteras den som bokat lokalen kostnaden för störningsjourens uttryckning.

Lämnas föreningslokalen ostädad debiteras du via föreningens städbolag.

Vid misskötsel av ordningsregler kontaktas boende för rättelse, vid upprepad misskötsel kan boende spärras från att boka lokalen.