Gå till innehåll

Trivselregler

Uppdaterade 2020-06-16

 1. För allmän trivsel och god sämja bland alla boende ska vi vara aktsamma och ta hand om föreningens mark och egendom.
 2. Mellan 22.00 och 06.00 ska det vara så tyst att grannarna kan sova. Informera grannar om du ska ha fest.
 3. Störande renovering får endast ske mellan 08.00 och 19.00 vardagar samt 11.00 och 17.00 på helger.
 4. Det är förbjudet att röka i och på gemensamma utrymmen, såsom vid lekplatsen, i entréer, trappor, hissar, källare och garage.
 5. Det är förbjudet att kasta fimpar från balkong och fönster.
 6. Det är förbjudet att förvara ägodelar på våningsplan, trapphus, entréer, källare och andra gemensamma utrymmen. Dessa måste vara framkomliga för ambulans och räddningstjänst.
 7. Se till att dörrar till källare, trappor, entréer och andra gemensamma utrymmen är låsta. Släpp inte in okända.
 8. Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
 9. Lämna aldrig skräp och sopor i våra gemensamma utrymmen eller ute på gården.
 10. För att undvika skadedjur är det inte tillåtet att lämna mat utomhus eller mata fåglar inom föreningens område eller från balkonger/fönster.
 11. Städa och gör rent efter dig om du skräpat eller smutsat ner i trappor eller hissar. Använd vatten om så behövs.
 12. Gör rent efter dig i tvättstugor enligt uppsatta regler och instruktioner. (Se Tvättstugeregler)
 13. Felanmäl skador och fel som du hittar på vår gemensamma egendom till vår fastighetsförvaltning.
 14. Åtgärda skador i din lägenhet eller felanmäl dem till vår fastighetsförvaltning.
 15. Får du ohyra i lägenheten anmäl genast till vår fastighetsförvaltning.
 16. Följ föreningens garageregler. (Se Ordningsregler för garaget)
 17. Det är förbjudet att rasta husdjur inom föreningens område.
 18. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område.
 19. Grilla endast vid föreningens anlagda grillplats eller på grillar med ställning samt i enlighet med kommunens rekommendationer. Engångsgrillar tillåts inte inom föreningens område. (Se Regler för grillning)
 20. Ingen form av grillning är tillåten på balkongen.
 21. Cyklar skall parkeras och förvaras på avsedd plats, dvs cykelställ eller cykelrum.
 22. Parkering på gården är endast tillåten för i- och urlastning vid flytt och större leveranser.
 23. Förpackningar av glas, metall, tidningar, kartong m.m. ska lämnas i avsedda kärl på Hagalundsgatan.
 24. Paraboler kan installeras inne på egna balkonger efter godkänd ansökan hos fastighetsförvaltning och i enlighet med instruktionerna i parabolpolicyn. (Se Policy för Paraboler)
 25. Blomlådor får endast hänga på insidan av balkongerna.
 26. Bollspel ska ske inom det inhägnade bollspelsområdet på innergården.
 27. Inga fyrverkerier är tillåtna inom föreningens område. För fyrverkerier utanför föreningens område, kontakta Solna Stad för aktuell information.

Printversion finns på policy-sidan: Stadgar, policyer mm