Om Brf Hagalunden

BRF Hagalunden är en bostadsrättsförening som sedan 2010 äger och förvaltar 13-våningsfastigheterna Sunnan 14 och Sunnan 16 med adresserna Hagalundsgatan 8-14 och Hagalundsgatan 18-24. Även de två garageplanen som knyter samman de två fastigheterna Sunnan 14 och Sunnan 16 ägs och förvaltas av BRF Hagalunden. I fastigheterna finns 446 lägenheter, ett mindre antal lokaler/förråd för uthyrning samt 427 parkeringsplatser/burar.

BRF Hagalunden är en aktiv medlem i Hagalunds Samfällighetsförening som tar hand om de gemensamma ytorna i Hagaund som t ex gångvägar, belysning, loftgångar, trappor mm. Mer detaljerad information om vad samfällighetsföreningen ansvarar för, hur dess samverkan fungerar samt vilka områden som ingår finns beskrivet på http://www.hagalundssf.se/.Sunnan 16 i solnedgång