Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar.

Ledamöter

André Gustafsson, Ordförande

Johan Gunnarson, Vice ordförande

Magnus Persson, Kassör

Krystyna Hedberg, Sekreterare

Marianne Melander

Efrosini Siambalis

David Fallgren

Suppleanter

Lars Waldenmark

André Bergfjord

Ulrika Gullo

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer

Andres Slättås, JA Revision KB, Extern revisor

Lars Bånge, Internrevisor

Viktor Moell, Internrevisor suppleant