Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt. Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, avtal, boenderegister etc.

Styrelsen 2022-2023

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Johan Gunnarson - suppleant
 • Bekir Gül - suppleant
 • Janis Sundin -  suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer 2022-2023

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor

Valberedning 2022-2023

 • Anders Norrlid
 • Peder Christerson

Kontakta valberedningen på: valberedningen@hagalunden.se