Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar, inte att agera vaktmästare eller assistent på enskilda ärenden.
Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt.
Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, boenderegister etc.

Styrelsen 2019-2020

 • Johan Gunnarson - ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Krystyna Hedberg - vice ordförande
 • Ulrika Gullo - sekreterare
 • Marianne Melander - ledamot
 • Anders Norrlid - ledamot
 • Mikael Karlsson - ledamot
 • Efrosini Siambalis - suppleant
 • Sara Dreijer - suppleant
 • Mostak Fjeld Patwary - suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Utdelningsadress till föreningen är:
BRF Hagalunden
c/o HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 32 STOCKHOLM

Revisorer 2019-2020

 • Andres Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Alexandra Häggström, Internrevisor

Valberedning 2019-2020

 • Jonny Hedberg
 • Aron Jansson