Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar, inte att agera vaktmästare eller assistent på enskilda ärenden. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt, och ekonomisk förvaltare hanterar ekonomi, boenderegister etc.

Styrelsen 2018

- David Fallgren, ordförande
- Johan Gunnarson, vice ordförande
- Magnus Persson, kassör
- Ulrika Gullo, sekreterare
- Krystyna Hedberg, ledamot
- Efrosini Siambalis, ledamot
- Marianne Melander, ledamot
- André Bergfjord, suppleant
- Annette Huss, suppleant
- Julia Nosti, suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Utdelningsadress till föreningen är:
BRF Hagalunden
c/o HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 32 STOCKHOLM

Revisorer 2018

- Andres Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
- Lars Bånge, Internrevisor
- Viktor Moell, Internrevisor suppleant

Valberedning 2018

- Monica Jönsson
- Jonny Hedberg
- Aron Jansson