Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt. Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, boenderegister etc.

Styrelsen 2020-2021

 • Johan Gunnarson - ordförande
 • Ulrika Gullo - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Mikael Karlsson - ledamot
 • Marianne Melander - ledamot
 • André Gustafsson - ledamot
 • Efrosini Siambalis - suppleant
 • Mostak Fjeld Patwary - suppleant
 • Janisse Mendoza -  suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer 2020-2021

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor

Valberedning 2020-2021

 • Birger Nord
 • Anders Norrlid