Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt. Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, avtal, boenderegister etc.

Styrelsen 2024-2025

 • André Gustafsson - ordförande
 • Simon Josefsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sigrid Abenius - sekreterare
 • Nurten Duru - ledamot
 • Lena Karlsson - ledamot
 • Carlos Egusquiza- ledamot
 • Erica Jarnhäll Sjöman - suppleant
 • Jignesh Malde - suppleant
 • Ulrica Gullo -  suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer 2024-2025

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Gustav Rylander, Internrevisor
 • Yassine Qrimeche, Internrevisorsuppleant

Valberedning 2024-2025

 • Anders Norrlid
 • Peder Christerson
 • Mikael Karlsson

Kontakta valberedningen på: valberedningen@hagalunden.se