Gå till innehåll

Styrelsen

Brf Hagalundens styrelse består som mest av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Fastighetsförvaltare hanterar ärenden rörande våra fastigheter och vår tomt. Ekonomisk förvaltare hanterar ekonomiska frågor, avtal, boenderegister etc.

Styrelsen 2021-2022

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • Johan Gunnarson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • André Gustafsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Efrosini Siambalis - suppleant
 • Mostak Fjeld Patwary - suppleant
 • Gabriella Gomez -  suppleant

Kontakta styrelsen: styrelsen@hagalunden.se

Revisorer 2021-2022

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor

Valberedning 2021-2022

 • Anders Norrlid

Kontakta valberedningen på: valberedningen@hagalunden.se