Störningar och störningsjour

Som boende i ett flerfamiljshus är det viktigt att minimera störningar i huset.

I föreningen gäller därför följande:

  • 22.00 till 06.00 ska det vara så tyst att grannarna kan sova

Tänk på att det är lyhört i husen och anpassa volym på tv och stereoanläggning därefter.

Högljudd renovering får ske

  • 08.00 till 19.00 helgfria vardagar
  • 11.00 till 17.00 helgdagar (lördag, söndag samt röda dagar)

Med ljudligt och högljutt arbete avses i första hand bilning, borrning och dylikt. Bilning får som huvudregel inte utföras mer än en vecka i sträck.

 

Rapportera störningar

Om du upplever problem med pågående störningar kan störningsjouren kontaktas mellan 18.00 och 06.00 på tel. 08-695 00 00
Vid problem med återkommande störningar, kontakta HSB kundservice, kontaktuppgifter finns under Kontakt. Fyll gärna i en störningsrapport för att kunna rapportera på ett strukturerat sätt hur ofta och på vilket sätt upprepade störningar förekommer.