Gå till innehåll

Störningar och störningsjour

Rapportera störningar

Om du har problem med pågående störningar kan störningsjouren kontaktas mellan 18.00 och 06.00 på tel. 08-695 00 00.

Vid problem med återkommande störningar, kontakta HSB kundservice, kontaktuppgifter finns under Kontakt. Fyll gärna i en störningsrapport redan innan under en längre period så att du kan rapportera på ett strukturerat sätt hur ofta och på vilket sätt de upprepade störningarna förekommer.

Regler kring störningar

Som boende i ett flerfamiljshus är det viktigt att minimera störningar i huset.
I föreningen gäller därför att det från 22.00 till 06.00 ska det vara så tyst att grannarna kan sova. Tänk på att det är lyhört i husen och anpassa volym på tv och stereoanläggning därefter.

Högljudd renovering får endast ske

  • 08.00 till 19.00 helgfria vardagar
  • 11.00 till 17.00 helgdagar (lördag, söndag samt röda dagar)

Med ljudligt och högljutt arbete avses i första hand bilning, borrning och dylikt. Bilning får som huvudregel inte utföras mer än en vecka i sträck.