Gå till innehåll

Mäklarinfo

Reviderad: 2018-09-10

Allmän information om föreningen:
BRF Hagalunden är en äkta bostadsrättsförening som sedan 2010 äger och förvaltar fastigheterna Sunnan 14 och Sunnan 16. Föreningens fastigheter finns på adresserna Hagalundsgatan 8-14 och Hagalundsgatan 18-24. Även marken mellan fastigheterna tillhör föreningen samt de två garageplanen därunder. I fastigheterna finns 446 lägenheter varav ca 85 är hyreslägenheter, ett mindre antal lokaler/förråd för uthyrning samt 427 parkeringsplatser/burar.

 Vad ingår i månadsavgiften?

 • Kostnader för värme och vatten
 • Förmånligt elavtal, se IMD nedan
 • Analogt basutbud kabel-TV via Com Hem
 • Bredband via Ownit (upp till 1000 Mbit/s)
 • Sophantering
 • Gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring via Trygg Hansa
 • Drift, underhåll och service av fastigheterna
 • Fastighetstillsyn med rondering, fastighetsjour och störningsjour kl. 22:00-06:00 via Securitas
 • Teknisk förvaltning via HSB Stockholm
 • Ekonomisk förvaltning via Storholmen förvaltning

El - Individuell Mätning och Debitering
Föreningen har valt att ha ett föreningsavtal med en elleverantör. Individuell mätning sker på varje lägenhet och lokal, och faktisk fakturering mot enskilda boende sker via den ekonomiska förvaltaren då elkostnaden läggs till på hyresavi/avgiftsavi med tre månaders förskjutning.

Finns planer på att höja avgiften för de boende?
Inga avgiftshöjningar är beslutade för 2018.

Vad är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag och vem ifråga debiteras?
Pantsättningsavgift om ca 450 kr debiteras pantsättaren. Överlåtelseavgift är på ca 1100 kr.

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej.

Accepteras en juridisk person?
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem i föreningen.

Accepteras delat ägandeskap, och med vilken procentsats (ex. ägande mellan barn och förälder)?
Föreningen accepterar delat ägandeskap oavsett procentsats.

Typ av fönster i föreningens fastigheter:
I rum mot balkongen sitter ursprungliga 2-glasfönster. Övriga fönster i fasad utbytta år 1996 till isolerglas (2-glas) med vippfunktion.

Vilka renoveringar har gjorts under åren?
Se tabell i senaste årsredovisning som finns på föreningens hemsida www.hagalunden.se.

Kommande,  pågående och nyligen avslutade renoveringar? Har dessa gjorts och i så fall när?

 • Ventilations- och värmerenovering klar
 • Stambyte och badrumsrenovering inleddes årsskiftet 2016/2017 och planeras pågå 2019 ut
 • Hissrenoveringar sker i trapphus där stambyte genomförts klart
 • Entréerna ska renoveras under 2018-2019
 • Laddplatser ska installeras i garaget under 2018

Har föreningen några gemensamma utrymmen?
Mellan huskropparna finns en trivsam innergård med grönytor, fotbollsplan, planteringar, grillplats och lekplats. Gemensamma tvättstugor finns det en av i varje port, även en grovtvättstuga finns. Tre cykelrum per huskropp finns i dagsläget och cykelställ utomhus finns. Ett av cykelrummen har numrerade platser som kan hyras, för närvarande för 100 kr/månad. Föreningen har också en populär samlingslokal som bokas via tvättstugans skärm i entréerna.

Parkering, priser och nuvarande kötid? 
Föreningen tillhandahåller egna parkeringsplatser i föreningens garage som är anslutet till föreningens båda fastigheter. I garaget finns även en separat biltvättplats. Priserna skiljer sig för boende, externa hyresgäster samt företag. För boende kostar en garageplats idag 540 kr/månad och en burplats 640 kr/månad. I dagsläget är det kö.

Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighetslån?
För information om föreningens ekonomi hänvisar vi till den senaste årsredovisningen som finns att läsa på vår hemsida www.hagalunden.se.

Finns det någon ytterligare information som vi borde veta om föreningen i nuläget?
Styrelsen arbetar på en omfattande renovering av stam- och våtrum i samband byts även el och ventilation som har påbörjats i januari 2017. Information om byggprocessen uppdateras löpande på hemsidan samt publiceras på digitala informationstavlorna i entrén. Boende får kontinuerligt information från totalentreprenören allteftersom deras lägenheter involveras i projektet. Projektavslut är beräknat till december 2019 och i februari 2018 går projektet fortfarande enligt plan.

Kontakt med föreningen:
styrelsen@hagalunden.se

Ansökan om medlemskap pantförskrivning skickas direkt till (för mäklare och banker)
Brf Hagalunden 535
c/o Storholmen Förvaltning
Box 56012
102 17 Stockholm