Mäklarinfo

Reviderad: 2016-12-08

 Vad ingår i månadsavgiften?

I avgiften ingår bl.a.
– Kostnader för värme och vatten
– Analogt basutbud kabel-TV via Com Hem
– Bredband via Ownit (upp till 1000 Mbit/s)
– Ekonomisk förvaltning via Storholmen förvaltning
– Teknisk förvaltning via HSB Stockholm
– Fastighetstillsyn med rondering, fastighetsjour och störningsjour kl. 22:00-06:00 via Securitas
– Drift underhåll och service av fastigheterna
– Sophantering
– Bostadsrättstillägg försäkring via Trygg Hansa

Allmän information om föreningen:
Byggnadsår: 1973
Föreningen består av 446 st. lägenheter, varav knappt 100 är hyreslägenheter.

Vad är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag och vem ifråga debiteras?
Pantsättningsavgift om ca 450 kr som debiteras pantsättaren. Överlåtelseavgift ca 1100 kr.

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej.

Accepteras en juridisk person?
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem i föreningen.

Accepteras delat ägandeskap, och med vilken procentsats (ex. ägande mellan barn och
förälder)?

Föreningen accepterar delat ägandeskap oavsett procentsats.

Äger föreningen marken som husen står på?
Ja.

Finns planer på att höja avgiften för de boende?
Inga avgiftshöjningar är beslutade och prognosen för 2017 är oförändrade avgifter.

Typ av fönster i föreningens fastigheter:
I rum mot balkongen sitter ursprungliga 2-glasfönster. Övriga fönster i fasad utbytta år 1996 till isolerglas (2-glas) med vippfunktion.

Vilka renoveringar har gjorts under åren?
Se tabell i senaste årsredovisning (2015) som finns på föreningens hemsida www.hagalunden.se under rubriken ”Dokumentbanken”.

Kommande,  pågående och nyligen avslutade renoveringar? Har dessa gjorts och i så fall när?
– Ventilation, klart sommaren 2016, föreningen sparar ca 1 miljon/år i driftskostnader
– Värmeventiler m.m., klart sommaren 2016
– Stambyte och badrumsrenovering. Inleds årsskiftet 2016/2017. Se särskild infoflik på föreningens hemsida.

 

Har föreningen några gemensamma utrymmen?
Trivsam innergård med planteringar och lekplatser samt en fotbollsplan. Finns även en gemensam grill.
Gemensamma tvättstugor, en i varje port samt en grovtvättstuga.
Flera cykelrum. Även cykelställ på utmärkta platser.
Föreningen har också en populär samlingslokal som bokas via tvättstugans skärm i entrén.

Aktuell parkering, priser och nuvarande kötid?
Föreningen tillhandahåller egna parkeringsplatser i föreningens garage som är anslutet till
våra hus. I dagsläget är det kö. Priserna skiljer sig från boende, externa hyresgäster samt
företag. För boende kostar en garageplats idag 450 kr/månad och en burplats
600 kr/månad. I garaget finns även en separat biltvättplats.

se http://www.hagalunden.se/garage/ för mer info

Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighetslån?
För information om föreningens ekonomi hänvisar vi till den senaste årsredovisningen som
finns att läsa på vår hemsida www.hagalunden.se

Finns det någon ytterligare information som vi borde veta om föreningen i nuläget?
Styrelsen arbetar på en omfattande renovering av stam- och våtrum i samband byts även el och ventilation som har påbörjats i januari 2017.
Information om byggprocessen uppdateras löpande på hemsidan samt publiceras på digitala informationstavlorna i entrén ,Berörda boende får kontinuerligt information från totalentreprenören.

Kontakt med föreningen:
styrelsen@hagalunden.se

Ansökan om medlemskap pantförskrivning skickas direkt till (för mäklare och banker)
Brf Hagalunden 535
c/o Storholmen Förvaltning
Box 56012
102 17 Stockholm