Gå till innehåll

Nycklar och nyckelbrickor

Nycklar

Nyckel till vägbom: låssmed Råsunda Lås
Burplatsnyckel för garage: låssmed Råsunda Lås
Extra nycklar till källare: låssmed Råsunda Lås
Extra nycklar till lägenhet: låssmed Råsunda Lås

Medtag giltig legitimation och senaste månadens hyres/avgifts-avi för enklare hantering.

Nyckeltub i dörr

Kontakta Secor.

Nyckelbrickor/taggar taggar

De boende i Bostadsrättsföreningen Hagalunden har elektroniskt Aptus-passagesystem kombinerat med bokningssystem för gemensamma lokaler i fastigheterna. Till varje lägenhet hör minst 3 st nyckelbrickor/taggar, kopplade till lägenhetsnumret med 6 siffror (portnr + 4 siffror). Föreningens lägenhetsnummer hittar du på din ytterdörr.

Notera att extern nyckelbricka inte kan aktiveras till föreningens Aptus-system.

Borttappad nyckelbricka: spärras via fastighetsförvaltaren eller låssmed Råsunda Lås.
Ny Aptus-nyckelbricka: låssmed Råsunda Lås

Kostnader

Kostnader för nycklar, låsbrickor och nyckeltuber tas ut direkt av leverantören av densamma.
aptusbricka