Gå till innehåll

Garage

Fasta gula påkörningsskydd är monterade i garagetaket, begränsar fordonshöjden till max 1.90 meter.

Platser
Vi har följande antal platser tillgängliga för våra boende:

  • 9 st moped / MC
  • 250 st vanlig plats (kö några månader)
  • 80 platser blockuthyrda till BRF Kyrkbacken och 15 platser till Garageföreningen Lycktan
  • ca 72 st burplats
  • 5 st handikapplats
  • 2 st vardera burplats S, L och XL

Burplats S är lämplig för två MC, en MC med sidovagn, mindre släp eller liknande, men alltför liten för en normal personbil.
Garagekarta Övre Garaget - Garagekarta Undre Garaget

Ordningsregler 

  • maxhöjd på fordon är 1,9 m
  • hastighetsbegränsning är 10 km/h,
  • det är inte tillåtet att parkera flera fordon på en plats
  • det är inte tillåtet att förvara annat material än fordon på parkeringsplatsen

Vid felparkeringar ska du vända dig till Länsparkerings Bevakning, tel: 08 735 60 20.

Ansökan, uppsägning, faktura

Vi hyr inte ut på kortare tid än sex månader, uppsägningstid är tre månader.
Plats kommer att erbjudas via e-post.
Om erbjudandet inte besvaras inom en vecka kan platsen erbjudas nästa sökande.

Ansöka om plats i garaget: använd detta formulär.
Byta plats i garaget: använd också formuläret.
Säga upp garageplats: kontakta Ekonomiförvaltning.
Frågor kring faktura och betalning: kontakta Ekonomiförvaltning.

Vid följdfrågor vänligen kontakta garage@hagalunden.se.

Rutiner för nyckel- och nyckelbrickshantering:

Hämta eller lämna burplatsnyckel: besök låssmed Råsunda Lås
OBS! Hämtning kräver bekräftad tilldelad plats!

Få tillträde till garaget på nyckelbricka: kontakta Ekonomiförvaltning.
OBS! Tillträdet kräver undertecknat kontrakt!

För övrig felanmälan eller övriga förvaltningsärenden vad gäller garaget, kontakta Fastighetsförvaltare