Garage

Fasta gula påkörningsskydd är monterade i garagetaket, begränsar fordonshöjden till max 1.90 meter.

Ansökan/Uppsägning/Faktura

Vi hyr inte ut på kortare tid än sex månader, uppsägningstid är tre månader.  För att ansöka om plats i garaget, använd vårt formulär för att ställa dig i garagekö. Den som vill köa till en annan plats, exempelvis byte till vanlig plats från bur, gör det också via formuläret

Plats kommer att erbjudas via e-post. Om erbjudandet inte besvaras inom ca en vecka kan platsen erbjudas nästa sökande.

För att säga upp din garageplats eller frågor kring faktura och betalning, kontakta Storholmen, kontaktuppgifter finns under Ekonomisk förvaltning.

Vid följdfrågor vänligen kontakta garage@hagalunden.se.

Platser

Vi har följande antal platser tillgängliga för våra boende:
Garagekarta ÖK
Garagekarta UK

  • 9 st moped / MC
  • 250 st vanlig plats (kö några månader)
  • 80 platser blockuthyrda till BRF Kyrkbacken och 15 platser till Garageföreningen Lycktan
  • ca 72 st burplats
  • 5 st handikapplats
  • 2 st vardera burplats S, L och XL

Burplats S är lämplig för två MC, en MC med sidovagn, mindre släp eller liknande, men alltför liten för en normal personbil.

Ordningsregler 

  • maxhöjd på fordon är 1,9 m
  • hastighetsbegränsning är 10 km/h,
  • det är inte tillåtet att parkera flera fordon på en plats
  • det är inte tillåtet att förvara annat material än fordon på parkeringsplatsen

Vid felparkeringar ska du vända dig till Länsparkerings Bevakning, tel: 08 735 60 20.

Rutiner för nyckelhantering:

För hämtning eller inlämning av burplatsnyckel (efter bekräftad tilldelning/uppsägning av burplats), besök låssmed Råsunda Lås

Öppettider: måndag-torsdag kl. 8-17, fredag 8-15
Adress: Råsundavägen 155
Telefon: 08-27 53 68

OBS! Det är inte tillåtet att burplats-nycklar hämtas eller lämnas in genom föreningsexpeditionen eller brevlådan. 

För att lägga till tillträde till garaget (efter undertecknat kontrakt) på din nyckelbricka, kontakta vår ekonomiska förvaltare Storholmen, kontaktuppgifter finns under Ekonomisk förvaltning.

Felanmälan av garageport eller burgrind  görs till KM Hiss tel:  0771-730 730

För övrig felanmälan eller övriga förvaltningsärenden vad gäller garaget, kontakta vår tekniska förvaltare HSB, kontaktuppgifter finns under Teknisk förvaltning.