Gå till innehåll

Garage

Fasta påkörningsskydd är monterade i garagetaket och begränsar fordonshöjden till max 1.90 meter.

Platser
Vi har följande antal platser i våra garage:

 • 9 st moped / MC
 • 330 st vanlig plats (kö några månader)
 • ca 72 st burplats
 • 5 st handikapplats
 • 2 st vardera burplats S, L och XL
  (Burplats S är lämplig för två MC, en MC med sidovagn, mindre släp eller liknande, men alltför liten för en normal personbil)
 • Utöver detta finns 15 platser fast uthyrda till Garageföreningen Lycktan

Vid felparkeringar ska du vända dig till Länsparkerings Bevakning, tel: 08- 735 60 20.

Ansökan, uppsägning, faktura

Vi hyr inte ut på kortare tid än sex månader, uppsägningstid är tre månader.
Plats kommer att erbjudas via e-post. Om erbjudandet inte besvaras inom en vecka kan platsen erbjudas nästa sökande.
Boende i BRF Kyrkbacken står i samma internkö som boende i BRF Hagalunden.

Ansöka om plats i garaget: använd detta formulär.
Byta plats i garaget: använd också formuläret.
--  Garagekarta Övre Garaget  --  Garagekarta Undre Garaget  --
Säga upp garageplats: kontakta Ekonomiförvaltning.
Frågor kring faktura och betalning: kontakta Ekonomiförvaltning.

Vid följdfrågor vänligen kontakta garage@hagalunden.se.

Rutiner för nyckel- och nyckelbrickshantering:

Hämta eller lämna burplatsnyckel: Hos Fastighetsförvaltare på Expeditionen Hagalundsgatan 12.
OBS! Hämtning kräver bekräftad tilldelad plats!

Boende i BRF Hagalunden som behöver få tillträde till garaget inlagt på befintliga nyckelbrickor kan kontakta Ekonomiförvaltning.
OBS! Tillträdet kräver undertecknat kontrakt!

För övrig felanmälan eller övriga förvaltningsärenden vad gäller garaget, kontakta Fastighetsförvaltare.

Ordningsregler 

Uppdaterade 2020-06-16

 1. Hastighetsbegränsning 10 km/h.
 2. Max fordonshöjd 1,90 meter
 3. Tomgångskörning förbjuden.
 4. Rökning förbjuden.
 5. Rastning av hundar förbjuden.
 6. Det är inte tillåtet att ge utomstående och obehöriga tillträde till garaget.
 7. För samtliga garagehyresgäster gäller att garageplatsen endast får användas för parkering av avsett fordon. Det är inte tillåtet att parkera på annan plats än i avsedd ruta, exempelvis så att det blockerar garaget i övrigt, inte heller att parkera flera fordon på en plats avsedd för ett fordon.
 8. Det är inte tillåtet att använda garageplatsen för förvaring av material, exempelvis däck, bränsledunk, reservdelar, byggmaterial eller annat. Föreningen kan vid behov erbjuda förråd för uthyrning.
 9. Brandfarliga vätskor får inte förvaras i garaget, p.g.a. brandrisken.
 10. Endast akut felavhjälpande reparation samt däckbyte får ske i garaget. Oljebyten och annat underhåll hänvisas till annan plats, exempelvis gör-det-själv-hall på mack.
 11. Varje platsinnehavare har ansvar för att hålla rent från grovsopor och skräp på sin plats, samt hålla sitt fordon i ett skick så att det inte riskerar smutsa ned förbipasserande med damm eller smuts.
 12. Soptunnan vid tvätthallen är avsedd för småskräp och inte för påsar med hushållssopor.
 13. Varje hyresgäst har tillgång till ett tvättillfälle om max 60 min/vecka för biltvätten. Efter avslutad tvätt ska slangen rullas in. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på annan plats i garaget än i tvätthallen. Det är inte tillåtet att ansluta egen högtryckstvätt eller liknande till slangen i tvätthallen eller hälla ut miljöfarliga ämnen eller annat olämpligt i avloppet.
 14. Garaget är kameraövervakat. Vid förekommen anledning, exempelvis skadegörelse, inbrott, smitningsolycka eller liknande tillbud, kan föreningen i efterhand titta på inspelat material och lämna det till polis eller annan myndighet för exempelvis brottsutredning i enlighet med föreningens policy för kameraövervakning.
 15. Det är inte tillåtet att göra fasta installationer i garaget på exempelvis elnätet. Motorvärmare eller ladd-kabel för elbil får endast anslutas i uttag uttryckligen avsett för detta och som hör till parkeringsplatsen.
 16. Den som inte följer ordningsreglerna kan få sin plats uppsagd.

Printbara regler finns på policy-sidan: Stadgar, policyer mm

Rules in english are available on the page for policies: BRF Regulations, policies and rules