Gå till innehåll

Cykelrum

Tre cykelrum per huskropp finns i dagsläget och gemensamma cykelställ utomhus finns. Ett av cykelrummen mellan port 10 och port 12 har numrerade platser som kan hyras, för närvarande för 100 kr/månad. Om du önskar hyra en plats, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare.

Varje vår och höst genomför vi en rensning av cyklar, både inomhus och utomhus. Läs infoblad och infotavlor för vidare information.