Gå till innehåll

Hyresförhandlingen för 2022/2023 är nu slutförd

BRF Hagalunden har under början av året nått i mål med hyresförhandling med Hyresgästföreningen avseende 2022/2023 för bostadshyresgäster. Hyran kommer höjas med 5,82%. Procentsatsen avser årshöjningar för bägge åren.

Höjningen gäller från november 2023. Retroaktiv hyra avseende november 2023-mars 2024 kommer debiteras fördelat på kommande aviseringar för kvartal 2 och 3.

Hyresförhandling avseende hyresnivåer gällande 2024 pågår fortfarande. Föreningen återkommer med information när det är klart.

Bostadsrättshavare påverkas inte av denna höjning, där gäller sen tidigare av styrelsen beslutad avgiftsnivå.