Gå till innehåll

Renovering Bostadsrätt

OBS!! Under tiden stambyte sker i lägenheten får EJ egna renoveringar ske. Undantag behöver samordnas med stambytesgruppen som kontaktas via Byggmästarportalen.

Om du ska renovera din lägenhet är det bostadsrättshavarens ansvar att se till att det följer föreningens renoveringspolicy samt lagar och krav från olika myndigheter. I många fall krävs tillstånd från styrelsen innan du börjar renovera. Du hittar föreningens renoveringspolicy samt ansökan här.

Bor du i en hyresrätt och har frågor om underhåll kan du kolla här. 

Hur ansökan görs
Inför renoveringen i lägenheten ska du som bostadsrättsinnehavare skicka in din ansökan till förvaltare (HSB) i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats går det bra att komplettera ansökan med dessa uppgifter i efterhand.

Ansökan lämnar du till vår förvaltare HSB Stockholm, via expeditionen eller via brev. Se aktuella kontaktuppgifter under Kontakt.

Till ansökningsblanketten ska följande intyg bifogas

Arbetet får inte påbörjas utan skriftligt godkännande! 
Föreningen äger rätt att begära en åtgärd eller återställning av lägenheten till ursprungligt skick om en skada eller olägenhet har uppstått på grund av renovering.

Vid osäkerhet angående vad som gäller kontakta vår förvaltare HSB. Se aktuella kontaktuppgifter under Kontakt.