Gå till innehåll

Renovering Bostadsrätt

Om du ska renovera din lägenhet är det bostadsrättshavarens ansvar att se till att det följer föreningens renoveringspolicy samt lagar och krav från olika myndigheter. I många fall krävs tillstånd från styrelsen innan du börjar renovera.
Du hittar föreningens renoveringsregler och ansökningsformulär här: Renoveringsregler

Vad gäller målning och renovering av balkonger finns det nedskrivet instruktioner från antikvarist då våra hus är kulturskyddade och ej får ändras i utseende.
Instruktioner Renovering Balkonger

Bor du i en hyresrätt och har frågor om underhåll kan du kolla här. 

Hur ansökan görs
Inför renoveringen i lägenheten ska du som bostadsrättsinnehavare skicka in din ansökan till förvaltare (HSB) i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats går det bra att komplettera ansökan med dessa uppgifter i efterhand.

Ansökan lämnar du till vår förvaltare HSB Stockholm, via expeditionen eller via brev. Se aktuella kontaktuppgifter under Kontakt.

Till ansökningsblanketten ska följande intyg bifogas

Arbetet får inte påbörjas utan skriftligt godkännande! 
Föreningen äger rätt att begära en åtgärd eller återställning av lägenheten till ursprungligt skick om en skada eller olägenhet har uppstått på grund av renovering.

Vid osäkerhet angående vad som gäller kontakta vår förvaltare HSB. Se aktuella kontaktuppgifter under Kontakt.