Gå till innehåll

Avfallshantering och grovsopor

Sorteringsguiden

Sopnedkast

För hushållssopor och matavfall. Endast sådant som med lätthet ryms i en normal soppåse får kastas i sopnedkasten. Knyt ihop soppåsen ordentligt.

Detta är absolut inte tillåtet att slänga i nedkasten:

  • stora föremål som pizzakartonger, större leksaker, möbeldelar eller liknande skrymmande
  • farligt avfall som kemikalier, elektriskt avfall, batterier, medicinrester mm

Förpackningar

Glas, metall, plast och papper/kartong. Alla typer av förpackningar lämnas på närmaste förpacknings-insamlingsstation och sorteras på materialslag. Lämna inget på marken.

Returpapper (reklam, tidningar)

Returpapper lämnas även det vid förpacknings-insamlingsstationerna. Ej kuvert, dessa läggs i soppåsar ned i sopnedkastet.

Kläder, skor och textilier

Klädinsamling finns uppställd i närheten vid Hagalundsgatan 11.

Elavfall

Mindre elektriska apparater, batterier, ljuskällor. Lämnas antingen på samma ställen som farligt avfall eller grovsopor (se nedan) eller tillbaka till butiker som säljer liknande produkter.

Batterier

Batterier kan lämnas i holk vid förpackningsinsamlingsstationerna, eller på samma ställen som Farligt avfall (se nedan).

Farligt avfall

Kemikalier, kvicksilvertermometrar, förpackningar med farosymboler mm. Lämnas på samma ställen som grovsopor (se nedan) eller på miljöstationerna vid OKQ8 Bergshamra eller OKQ8 Solna strand. Låna nyckel vid kassan.

Mediciner mm

Lämnas på närmaste apotek. Får ej spolas ned eller slängas i sopnedkasten.

Grovsopor

Större husgeråd såsom möbler, stora leksakar, säckar och kartonger med icke farligt avfall går att lämna i normal omfattning på vissa av nedan listade platser.
OBS! Dessa typer av avfall har du som boende ansvar för hela vägen till en återvinningsplats. Det är absolut förbjudet att slänga eller ställa sådant i våra gemensamma utrymmen såsom trappor, källargångar, garage etc.

Returpunkt i Sundbyberg

Tar emot saker till återbruk, mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60mm), el-avfall (maxstorlek 50*70mm) och farligt avfall. Kan inte ta emot skrymmande avfall, såsom möbler, cyklar med mera. Du kan lämna det du kan bära själv. Det finns även möjlighet att på plats låna verktyg och symaskin för att lappa, laga eller fixa något nytt av något gammalt.

Adress: Landsvägen 62, Sundbyberg
https://www.sorab.se/hushall/oppettider/returpunkt-sundbyberg

Återbruksbutiker / Andrahandsbutiker

Återbruksbutiker som tar emot hela, rena och fungerande föremål såsom kläder, leksaker, husgeråd mm för vidare försäljning finns det flera av inom Solna och Sundbyberg. Google Maps är bäst hjälp här då dessa butiker kan komma och gå:

https://www.google.com/maps/search/andrahandsbutik

Grovsopbilen

Var fjärde tisdag 18.00-20.00 vid bommen utanför Hagalundsgatan 24. Dagar och tider enligt anslagen notis på hemsida samt på entrétavlor. Bekostas av föreningen. Observera att vi enbart betalar för bilen och hantering av bilen, ej för slängning av sopor in i bilen. Detta gör vi själva.

Tar ej emot farligt avfall eller elskrot (t ex vitvaror).

Mobil ÅVC

Mindre mängder avfall till återvinningscentralen. Kommer till Hagalundsgatan 11 enligt de dagar och tider som anslås på Solna Stads hemsida: https://www.solna.se/mavc/ - ungefär var fjärde vecka, måndag eller lördag.

Solna stads mobila miljöstation

Mindre mängder farlig avfall och grovsopor till återvinningscentralen.
Fyrgränd 2-4, helgfria torsdagar, 18.20-18.50, jämna veckor

Mer detaljer finns hos Solna Stad: https://www.solna.se/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/mobila-miljostationen/

Återvinningscentral Sörab (ÅVC)

Privatpersoner i egen personbil kan kostnadsfritt lämna eget grovavfall, max ca 3 kubikmeter sorterat avfall per gång. Här kan du också lämna byggavfall. För öppettider hänvisar vi till Sörab: https://www.sorab.se/hushall/oppettider/

OBS! Från september 2019 är Kvarnkullen ÅVC stängd och våra boende hänvisas istället till övriga Sörab ÅVC i Stockholms län. Se bild nedan: