Stambytet

Här finns information kring stambytet som vi står inför.

För frågor, maila till styrelsen@hagalunden.se

Hemsida Stambytesentreprenör: http://byggmastargruppen.taloinfo.com/login

Information till bostadsrättshavare: För bostadsrättshavare
Information till hyresgäster: För hyresgäster

Okt 2016:
Stambytesinfo från BMG oktober 2016

Juli 2016:
Stambytesinfo 2016-07-01, klicka på länken för att läsa mer

Februari 2016:
Arbetet med att handla upp den entreprenör som skall utföra stambytet har nu påbörjats. Totalt har sju stycken företag fått förfrågan om att lämna anbud på att genomföra stambyte och badrumsrenovering i våra hus.
Vi vill be medlemmar som inte lämnat in sitt medgivandeavtal att omgående skriva under och lämna in det till expeditionen, dock senast måndag 22 februari.
För de som därefter inte gett sitt medgivande så skickar föreningen ärendet vidare till hyresnämnden för godkännande, vilket då ersätter bostadsrättsinnehavarens medgivande.
De medlemmar som röstade JA till stambyte på extrastämma behöver inte lämna ytterligare medgivande.

December 2015:
BRF Hagalundens medlemmar röstade på extrastämman 30 november enhälligt för att låta genomföra stambyte och badrumsrenovering i våra fastigheter. De medlemmar som inte närvarade på stämman har fått hemskickat en så kallad medgivandeblankett som skall skrivas under. Medgivandet (samtycket) innebär att man godkänner att föreningen tillfälligt tar över underhållsansvaret för de delar i lägenheten som omfattas av stambytet.
För de som inte ger sitt samtycke så måste föreningen vända sig till hyresnämnden för att få deras godkännande, vilket då ersätter bostadsrättsinnehavarens samtycke. Detta förfarande kommer dock att försena byggstarten och orsaka föreningen merkostnader.
Den underskrivna medgivandeblanketten skall lämnas till expeditionen senast 2016-02-22.
Vår projektledare ÅF arbetar nu för fullt med att sammanställa förfrågningsunderlag som skall skickas ut till tilltänkta stambytesentreprenörer. Anbuden skall vara oss tillhanda i mars månad 2016 och målsättningen är att vi i april/maj skall ha valt den entreprenör som föreningen tecknar kontrakt med.