Gå till innehåll

Stambytet

Stambytesentreprenörens hemsida, för information, tillval mm: http://byggmastargruppen.taloinfo.com/login

Drift- och skötselanvisningar för lägenheten efter ombyggnationen: Drift och underhåll för boende i Hagalunden

Temperaturgivare installeras i vissa lägenheter för att upptäcka variationer i värmesystemet och därmed hjälpa oss justera värmen. Ytterligare information för er som får dessa installerade finns i dokument tempgivare.

Information om stambytets arbetsprocess: Informationsbrev arbetsprocessen
Information gällande Hus A (8-14): Ombyggnadinformation 2017-11-22 Hus A
Information till bostadsrättshavare: För bostadsrättshavare
Information till hyresgäster: För hyresgäster

Säkrast kontakt med ByggmästarGruppen är via Byggmästarportalen på https://byggmastargruppen.taloinfo.com/login

Platschef för projektet är Jan Sjöstrand på ByggmästarGruppen, 070-421 2920 kl. 08.00-16.00 eller jan.sjostrand@byggmastargruppen.se

Arbetsledare för projektet är Andreas Ström på ByggmästarGruppen, 072-004 3162 kl. 08.00-16.00 eller andreas.strom@byggmastargruppen.se

Tillvalsansvarig för projektet är Carina Berglund på ByggmästarGruppen, 070-733
50 67 kl. 08.00-16.00 eller carina.berglund@byggmastargruppen.se

Frågor beträffande tillvalen hanteras via Byggmästarportalen. Har du inte tillgång till dator, kontakta Carina Berglund så hjälper hon dig.

Lämpliga tider att besöka Byggmästargruppen på platskontoret (Hagalundsgatan 18 ÖK) är:
Måndag 08.00 – 09.00
Tisdag 07.00 – 08.00
Torsdag 08.00 – 09.00

 

För övriga frågor, maila till styrelsen@hagalunden.se