Gå till innehåll

Hagalunds samfällighet

BRF Hagalunden är en aktiv medlem i Hagalunds Samfällighetsförening som tar hand om de gemensamma ytorna i Hagaund som t ex gångvägar, belysning, loftgångar, trappor mm. Mer detaljerad information om vad samfällighetsföreningen ansvarar för, hur dess samverkan fungerar samt vilka områden som ingår finns beskrivet på http://www.hagalundssf.se/. Vill du engegera dig i samfälligheten, kontakta antingen samfälligheten direkt eller kontakta styrelsen@hagalunden.se och be att bli introducerad till samfälligheten.