Gå till innehåll

Motionsstoppet till årsstämma 2021 är förlängt. Nytt sista datum är söndagen den 28:e februari.

Motioner kan lämnas in fysiskt i brevlådan till expeditionen (blåa dörren mellan portarna 12 och 14) eller mailas till styrelsen@hagalunden.se.

Mallförslag för motioner:
http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2021/02/Mall_Motioner.docx

Mobila miljöstationen
mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall
Jämn vecka: torsdag 18:20-18:50 - Fyrgränd 2-4

Mobila återvinningscentralen
grovavfall, farligt avfall och elavfall, textilier och kläder till återanvändning, olika typer av förpackningar
Var 4:e vecka på Hagalundsgatan 11 (väg) enligt följande:
Måndag 18:e januari 16.30-19.30, lördag 20:e februari 10.00-13.00, måndag 15:e mars 16.30-19.30, måndag 12:e april 16.30-19.30, lördag 22:a maj 10.00-13.00, måndag 7 juni 16.30-19.30.

Återvinningsstation
förpackningar och textilier
Alltid öppet - Hagalundsgatan 11

Grovsopbilen
grovavfall
Var 4:e tisdag 18:00 - 20:00 - Hagalundsgatan 24 (gård) enligt:
23:e februari, 23:e mars, 20:e april, 18:e maj, 15:e juni, 13:e juli, 10:e augusti, 7:e september, 4:e oktober, 2:a november, 30:e november, 28:e december, 25:e januari 2022

Igår skickade Platssamverkan Hagalund ut följande information om vad som händer nu efter skjutningarna i området: http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2021/02/Trygghesskapande-insatser-i-Hagalund.pdf

BRF Hagalunden är en aktiv part i Platssamverkan Hagalund som drivs genom stiftelsen Tryggare Sverige.