Gå till innehåll

Underhåll Hyresrätt

BRF Hagalunden tillämpar så kallat Fastighetsägarstyrt underhåll (även kallat Behovsstyrt underhåll) för sina hyresrätter. Underhållet sker då vid behov. Hyresgästen begär underhåll av lägenheten och fastighetsägaren avgör då om det behövs.

Reparationer och smärre åtgärder åfaller i vissa fall hyresgästen. Nedan länkat dokument beskriver vilka typer av insatser detta gäller. Om en hyresgäst önskar hjälp från fastighetsskötsel med denna typ av ärenden kommer hyresgästen att faktureras för arbetet.

Gränsdragningslista för hyresgäster