Föreningslokal

Föreningslokalen ligger på Hagalundsgatan mellan port 18-20.
Alla boende kan få låna lokalen gratis.

Ordningsregler för föreningslokalen

• Nyckel och lokal får endast nyttjas av boende, bokning till utomstående personer eller företag medges ej.
• Man får vara max 30 personer i lokalen
• Lokalen får ej användas efter kl. 23:00, det skall vara tyst kl. 22:00
• Boende förbinder sig att återställa lokalen i ursprungligt skick
• Boende ansvarar för lokalen och dess besökande
• Boende är ansvarig att se till att samtliga dörrar är stängda och låsta
• Inget får klistras på väggar och tak, tex. ballonger som tejpas
• Marschaller får ej användas vid entré
• Var försiktig med levande ljus
• Bord och stolar ställs tillbaka
• Rökning är absolut förbjuden i lokalen och i direkt anslutning till lokalen
Störningsjouren och förvaltare kontaktas om reglerna inte följs

Städning
• Lokal och toalett städas
• Alla bänkar, bord och fönsterbrädor torkas av
• Kylskåpet torkas ur
• Golvet skall dammsugas och våttorkas
• Sopor tas med ut från lokalen
• Vid händelse att föreningslokalen inte är städad debiteras du för städningen via föreningens städbolag

Vid misskötsel av ordningsregler kontaktas boende för rättelse, upprepad misskötsel spärras boende att boka lokalen.