Gå till innehåll

Föreningslokal

Föreningslokalen ligger på Hagalundsgatan mellan port 18-20.
Alla boende i föreningen kan få låna lokalen gratis.
Bokning sker via tvättstugeskärmarna.
OBS! Lokalen skall alltid återställas i ursprungligt skick!

Ordningsregler för föreningslokalen

Nyckel och lokal får endast nyttjas av boende, bokning till utomstående (personer eller företag) medges ej.

 • UNDER NYTTJANDET
  • Max 30 personer i lokalen
  • Boende ansvarar för lokalen och dess besökande
  • Inget får klistras på väggar och tak
  • Marschaller får ej användas vid entré
  • Var försiktig med levande ljus
  • Rökning är absolut förbjuden i lokalen och i direkt anslutning till lokalen
  • Det skall vara tyst efter 22:00
  • Lokalen får ej användas efter 23:00
 • EFTER NYTTJANDET - STÄDNING
  • Bord, stolar etc skall ställas tillbaka
  • Lokal och toalett städas
  • Alla bänkar, bord och fönsterbrädor skall torkas av
  • Kylskåpet skall torkas ur
  • Golvet skall dammsugas och våttorkas
  • Sopor skall slängss/fraktas bort av boende
  • Boende skall se till att samtliga dörrar stängs och låses

Störningsjouren och förvaltare kontaktas om reglerna inte följs.

Lämnas föreningslokalen ostädad debiteras du via föreningens städbolag.

Vid misskötsel av ordningsregler kontaktas boende för rättelse, vid upprepad misskötsel kan boende spärras från att boka lokalen.