Föreningslokal

Föreningslokalen ligger på Hagalundsgatan mellan port 18-20.
Alla boende kan få låna lokalen gratis.

Ordningsregler för föreningslokalen

Nyckel och lokal får endast nyttjas av boende, bokning till utomstående (personer eller företag) medges ej.

 • UNDER
  • Max 30 personer i lokalen
  • Boende ansvarar för lokalen och dess besökande
  • Inget får klistras på väggar och tak
  • Marschaller får ej användas vid entré
  • Var försiktig med levande ljus
  • Rökning är absolut förbjuden i lokalen och i direkt anslutning till lokalen
  • Det skall vara tyst efter 22:00
  • Lokalen får ej användas efter 23:00
 • EFTER
  • Lokalen skall återställas i ursprungligt skick
   • Bord, stolar mm skall ställas tillbaka
   • Lokalen skall städas
  • Boende är ansvarig att se till att samtliga dörrar stängs och låses

Störningsjouren och förvaltare kontaktas om reglerna inte följs

Städning

 • Lokal och toalett städas
  • Alla bänkar, bord och fönsterbrädor torkas av
  • Kylskåpet torkas ur
  • Golvet skall dammsugas och våttorkas
  • Sopor tas med ut från lokalen
 • Vid händelse att föreningslokalen inte är städad debiteras du för städningen via föreningens städbolag

Vid misskötsel av ordningsregler kontaktas boende för rättelse, vid upprepad misskötsel kan boende spärras från att boka lokalen.