Gå till innehåll

Kameror

Varför bevakar vi?

BRF Hagalunden för att förhindra och utreda brott och därigenom minimera störningar för boende. Detta kan gälla både hot, våld och förstörelse i gemensamma utrymmen likväl som brottslig verksamhet i våra fastigheter. Med kameror till hjälp har vi en större möjlighet att få polisanmälningar att gå vidare till utredningar och domar.

Var bevakar vi?

Föreningen har rena kameror i garage och källargångar. Kameror kopplade till ljudskrämmor finns i garage, gatuplansentréer och portiker. Kamerorna i garage, källargågnar och gatuplansentréer spelar in bild, ej ljud. Kamerorna i portikerna spelar i dagsläget inte in utan är enbart sensorer för ljudskrämmorna.

Hur hanterar föreningen datat?

Kamerornas inspelade data sparas i 14 eller 28 dagar då vi har olika lösningar för olika kameror. Allt det inspelade materialet lagras på servrar som fysiskt finns inom Sveriges gränser och allt inspelat material ägs av föreningen.

Ett fåtal individer har access till det inspelade materialet, och filmer tas vanligen ut endast efter en polisanmälan finns, och det uttagna materialet lämnas då till utredande polis.

Minst två gånger per år reviderar styrelsen kameraövervakningen och tar ställning till om befintliga kameror fortfarande är befogade samt om fler kameror kan behövas.

Jag har frågor!

Undrar du över något? Kontakta då styrelsen gällande kameraövervakningen via föreningens styrelsemail, styrelsen@hagalunden.se. Nämn gärna kamera eller kameraövervakning i rubriken.

Undrar du över vilka rättigheter du har gällande kameraövervakning så finns det en bra sammanställning hos Integritetsskyddsmyndigheten: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.