Gå till innehåll

Från måndagen den 27:e april till tisdagen den 5:e maj kommer entrépartierna/dörrarna i portar 10, 8 entréplan, 8 gatuplan, 20, 18 entréplan och 18 gatuplan att bytas ut tillsammans med deras dörrautomatik. Avisering sker fredagen den 24:e april på alla dörrar och i hissarna i berörda portar.

OBS: Dörrautomatiken kan för vissa dörrar vara ur funktion till dagen därpå.

Se länkat dokument för detaljer och kontaktpersoner vid problem: Detaljerad information

Bemannad grovsopbil kommer till oss vid bommen bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00.

Du som boende ansvarar för att soporna lyfts in i bilen, inte chauffören. Det ingår inte i chaufförens uppdrag att hjälpa till att bära eller lyfta.

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.

Grovsopbilen är bokad följande tisdagar under 2020:

• 25 februari
• 24 mars
• 21 april
• 19 maj
• 16 juni
• 14 juli
• 11 augusti
• 8 september
• 6 oktober
• 3 november
• 1 december
• 29 december
• 26 januari 2021

Med start i slutet av januari påbörjas mätning av radon.

Nu på torsdag 9:e januari kommer de 126 lägenheter som ska mätas att aviseras av Optimal Comfort AB. Mätdosor kommer att utplaceras i de aviserade lägenheterna den 21:a och 22:a januari.

Om din lägenhet har blivit utvald, men du inte kan vara hemma dessa två dagar så kan nyckeln lämnas via förvaltaren.