Gå till innehåll

Årsredovisning 2023 finns nu upplagd under Dokumentbanken och Årsredovisningar.
OBS: Första versionen som lades ut hade ett fel i avskrivningarna som påverkade slutresultatet. Slutresultatet är nu ca -5,9 miljoner istf för de -7 miljoner som återfanns i första versionen.

Välkomna till årsstämman!
Datum: Måndagen den 3 juni 2024
Tider: 17.30 Registreringen öppnar - 18.30 Årsstämman inleds
Plats: Restaurang Industrivägen 1, Industrivägen 1, Hagalunds industriområde

Medtag giltigt ID för avprickning i röstlängden.

Notera att proposition om stadgeförändringar är uppe för slutgiltigt beslut.

Just nu befinner sig arbetet med nya tunnelbanans arbetstunnel rakt under en av våra fastigheter, Hagalundsgatan 8-14, och störningarna märks ovanligt mycket.

Även Hagalundsgatan 18-24 känner av sprängningarna från arbetet med att öppna upp mellan arbetstunnel och tågtunnel vilket sker precis söder om den fastigheten.

Sprängningarna sker vanligen mellan 18 och 22 på kvällen, men kan ske hela dagen, 07-22.

bild över status på arbetet september 2023
Status i september 2023

Vill du ha varning-sms innan sprängningarna sker?
Vill du anmäla en skada som du tror sprängningarna orsakat?
Vill du anmäla en störning av arbetet som känns oacceptabel?
Gå in här och klicka in dig till rätt ställe: https://nyatunnelbanan.se/arenastaden/