Gå till innehåll

Då vår förvaltare har semester så har expeditionen stängt de två torsdagarna 22:a december och 29:e december. Hon är tillbaka på expeditonstid torsdagen den 5:e januari igen.

Fastighetsskötsel går att nås via HSB Servicecenter som vanligt, antingen på telefon 010 - 442 11 00 eller via felanmälan https://felanmalan.hsb.se/.

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna till 732 kr/kvm/år från tidigare 636 kr/kvm/år. Avgiften höjs från och med den 1 januari 2023.

Detta motsvarar till exempel:
2:a på 59 m2: +472 kr/månad, och en ny avgift på 3 599 kr/månad
3:a på 67 m2: +536 kr/månad, och en ny avgift på 4 087 kr/månad
3:a på 79 m2: +632 kr/månad, och en ny avgift på 4 819 kr/månad
4:a på 89 m2: +712 kr/månad, och en ny avgift på 5 429 kr/månad

Till följd av hastigt och kraftigt stigande räntor, inflation och ökande priser stiger föreningens förväntade kostnader framåt. För att säkerställa föreningens långsiktiga ekonomiska hållbarhet är höjningen nödvändig. Många andra bostadsrättsföreningar står inför liknande höjningar.

Bostadshyresgäster påverkas inte av höjningen av avgiften, utan hyresnivån förhandlas separat med Hyresgästföreningen.

Återvinningsstationen för förpackningar som har funnits på Hagalundsgatan 11 är nu stängd. Anledningen är att det varit mycket nedskräpning och sopdumpning runt den.

De återvinningsstationer som vi nu har i vår närhet finns här:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

Efter årsstämman den 13:e juni samt det konstituerande styrelsemötet den 16:e juni ser styrelsen för BRF Hagalunden ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Johan Gunnarson - suppleant
 • Bekir Gül - suppleant
 • Janis Sundin -  suppleant

Till valberedningen valdes Anders Norrlid, men han ser gärna att någon mer söker sig till uppdraget att se över nästa års styrelsesammansättning. Intresserade kan kontakta Anders genom emailadress valberedningen@hagalunden.se.

Revisorer är:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor