Gå till innehåll

Stort tack alla medlemmar som deltog på årsstämman den 7:e juni.

På stämman valdes ett antal nya styrelsemedlemmar in och efter det konstituerande styrelsemötet den 8:e juni ser styrelsen ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Liselott Andrén - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Nurten Duru - suppleant
 • Jignesh Malde - suppleant
 • Sigrid Abenius - suppleant

Revisorer för 2023-2024 blev följande personer:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Gustav Rylander, Internrevisor
 • Yassine Qrimeche, Internrevisorsuppleant

Och valberedningen för 2023-2024 består av dessa individer.

 • Anders Norrlid
 • Peder Christerson
 • Erika Jarnhäll Sjöman

Vi som sitter i den nya styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en fantastisk sommar.

Årsredovisningen för 2022 finns nu publicerad under Dokumentbanken.
Direktlänk: Årsredovisning 2022.

Proposition till årsstämman om stadgeförändring finns här, Proposition om stadgar 2023-05-22, samt själva förslaget Bilaga 1 - Förslag till stadgar 2023-02-21. Se även Bilaga 2 - Ändringar i Bostadsrätternas stadgemall 2023-02-21.

Årsstämman genomförs den 7:e juni 18.30 på Restaurang Industrivägen 1 (gamla restaurang Haga Torn). Avprickning påbörjas 17.30. Medtag legitimation.

Vi har nu fått bekräftat tider för grovsopbilen 2023. Första datum är 21:a februari och därefter var fjärde vecka. Hela schemat samt övriga återvinningsmöjligheter finns listade här: http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2023/02/Sopor-och-atervinning-2023-feb.pdf

BRF Hagalundens hantering av garagekön har under december 2022 övertagits av Storholmen Förvaltning.

Storholmen kommer att efter hand tilldela platser till dig som redan står i kön och därmed beta av den befintliga kön. Framöver kommer de också sköta tilldelning av platser enligt samma köprinciper som tidigare.

Du kan fortsatt använda det befintliga köformuläret för att anmäla dig till kön, alternativt kontakta info@storholmen.se.