Gå till innehåll

Vi har nu fått bekräftat tiderna för grovsopbilens besök hos oss 2022. Första tiden är tisdagen 22:a februari 18.00-20.00, och var fjärde tisdag därefter. Informationen finns i följande dokument, tillsammans med information om mobila miljöstationen, mobila återvinningscentralen och återvinningsstationen. http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2022/02/Sopor-och-återvinning-2022.pdf

Den signerade årsredovisningen finns nu upplagd här tillsammans med revisionberättelsen: http://www.hagalunden.se/arsredovisningar/

Här finns kopia på kallelse till medlemsstämma 2021:
http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2021/08/Kallelse-årsstämma-Brf-Hagalunden-2021-08-24-rätt-år.pdf
Observera platsen som i år är Sundbybergsvägen 1.

Mobila miljöstationen
mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall
Jämn vecka: torsdag 18:20-18:50 - Fyrgränd 2-4

Mobila återvinningscentralen
grovavfall, farligt avfall och elavfall, textilier och kläder till återanvändning, olika typer av förpackningar
Var 4:e vecka på Hagalundsgatan 11 (väg) enligt följande:
Måndag 18:e januari 16.30-19.30, lördag 20:e februari 10.00-13.00, måndag 15:e mars 16.30-19.30, måndag 12:e april 16.30-19.30, lördag 22:a maj 10.00-13.00, måndag 7 juni 16.30-19.30, måndag 27 september 16.30-19.30, lördag 23 oktober 10.00-13.00, måndag 6 december 16:30-19:30

Återvinningsstation
förpackningar och textilier
Alltid öppet - Hagalundsgatan 11

Grovsopbilen
grovavfall
Var 4:e tisdag 18:00 - 20:00 - Hagalundsgatan 24 (gård) enligt:
23:e februari, 23:e mars, 20:e april, 18:e maj, 15:e juni, 13:e juli, 10:e augusti, 7:e september, 4:e oktober, 2:a november, 30:e november, 28:e december, 25:e januari 2022

Under juli hade vår förvaltare semester men sen den 6:e augusti är Cecilia tillbaka. Felanmälningar (ska till fastighetsskötare) görs fortsatt till Servicecenter 010 - 442 1100 eller https://felanmalan.hsb.se/.

Under expeditionstid, 8-9 torsdagar, nås Cecilia på telefon 010 – 442 1536, då Covid19-reglerna kräver att expeditionen är stängd även fortsatt. Förvaltaren hanterar ärenden som t ex renoveringsansökningar och störningsrapporter.