Gå till innehåll

Viktig information till er som hyr garageplats på undre källarplan (UK)! / Important information to everyone renting a garage space at the lower deck (UK)!

Under hösten (oktober – februari) kommer vi att behöva genomföra en större renovering av de vattenledningar som går längs väggen på det nedre garageplanet.

De bilar som har sin parkering mot väggen kommer under denna period att behöva evakueras. Vi räknar med att vi kommer att kunna erbjuda alla vanliga platser en alternativ garageplats under perioden och vi jobbar för att hitta en lösning även för de med elladdningsplatser, i första hand i vårt eget garage och i andra hand i närliggande fastigheter.

Alla ni som är direkt berörda kommer att kontaktas individuellt längre fram.

Har du frågor? Skicka gärna ett mail till styrelsen@hagalunden

This fall (October – February) a larger larger renovation of the water-pipes that run along the walls on the lower garage deck will take place.

The cars placed alongside these walls will have to be moved during this period. We are hoping for and working to offer everyone a new parking space within the building or in buildings nearby.

Everyone affected will be contacted closer to start of project.

Do you have any questions? Send us an e-mail at styrelsen@hagalunden.se

/Styrelsen, Brf Hagalunden