Gå till innehåll

Styrelsen beslutade om nya hyresnivåer för garaget. För boende blir kostnaden 540 kr/mån för vanlig plats och 640 kr/mån för normalstor bur.
Den nya hyran gäller från det datum som står i nytt avtal.

För er som har garageplatser idag skickar Storholmen ut nya garageavtal med rekommenderad post. De nya avtalen ersätter befintliga avtal och
gäller exakt samma plats.

Bytet av avtal gör vi för att ha enhetliga garageavtal för alla boende. Vi har många olika avtal med olika villkor beroende på när avtalen är tecknade.
Dessutom är vissa avtal ärvda från tidigare fastighetsägaren, Signalisten. Vi vill säkerställa att alla garageavtal är kvalitetssäkrade.
De nya avtalen ger också möjlighet till en mindre årlig hyreshöjning OM styrelsen beslutar det.

Vi ber dig att skriver på och returnera det nya garageavtalet till Storholmen. Tack!

Har ni frågor, kontakta garage@hagalunden.se

Det förekommer ofta felparkeringar och hinder för
garagehyresgäster. Upptäcker ni sådant som
förekommer i garaget ber vi er genast anmäla detta
till parkeringsbevakningen:

Länsparkerings Bevakning
Tel: 08-735 60 20
E-mail: info@lansparkering.se

Arbete pågår för närvarande med uppdatering av
nyckelhantering och skyltning.