Gå till innehåll

Bemannad grovsopbil kommer till oss vid bommen bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00.

Du som boende ansvarar för att soporna lyfts in i bilen, inte chauffören. Det ingår inte i chaufförens uppdrag att hjälpa till att bära eller lyfta.

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.

Grovsopbilen är bokad följande tisdagar under 2020:

• 25 februari
• 24 mars
• 21 april
• 19 maj
• 16 juni
• 14 juli
• 11 augusti
• 8 september
• 6 oktober
• 3 november
• 1 december
• 29 december
• 26 januari 2021

Med start i slutet av januari påbörjas mätning av radon.

Nu på torsdag 9:e januari kommer de 126 lägenheter som ska mätas att aviseras av Optimal Comfort AB. Mätdosor kommer att utplaceras i de aviserade lägenheterna den 21:a och 22:a januari.

Om din lägenhet har blivit utvald, men du inte kan vara hemma dessa två dagar så kan nyckeln lämnas via förvaltaren.

Styrelsen har under arbetet med budget 2020 utvärderat avgiftsnivån. Från och med 2020 kommmer föreningen belastas med ytterligare kostnader för avskrivningar från bland annat stambytet. Vi har också fått en bättre bild av kostnader efter stambytet. För att behålla en långsiktigt hållbar ekonomi har styrelsen därför beslutat att höja avgifterna med ca 7,2% till en nivå på 636 kr/kvm/år från tidigare 593 kr/kvm/år.

Det betyder att de nya månadsavgifterna blir som följer för vanliga lägenhetsstorlekar från och med den 1:a januari 2020:

  • 59 kvm - 3127 kr/mån
  • 67 kvm - 3551 kr/mån
  • 79 kvm - 4187 kr/mån
  • 89 kvm - 4717 kr/mån
  • 125 kvm - 6625 kr/mån

I hyresavtalen för garageplatser ges styrelsen rätt att varje år höja hyrorna med upp till 4%. Styrelsen har därför beslutat om nya hyresnivåer för garaget från och med den 1:a januari 2020.

Förändringen betyder följande nya hyror för de vanligaste platstyperna:

  • Vanlig plats höjs från 540 kr/mån till 560 kr/mån
  • Burplats samt elplats höjs bägge från 640 kr/mån till 664 kr/mån.