Gå till innehåll

Nu börjar det bli kallare utomhus och energipriserna förväntas stiga igen. Föreningen har genomfört och fortsätter planera åtgärder för att minska energiförbrukningen; justering, underhåll och uppgradering av våra värmesystem, tätning av ventilation samt byte av dörrar och fönster.

Det finns dock några enkla men effektiva åtgärder alla boende själva kan göra för att avsevärt förbättra sitt inomhusklimat:

  • Vädra snabbt med tvärdrag i stället för att ha ett fönster öppet under längre tid
  • Placera inte möbler framför elementen, då de stänger inne värmen
  • Täta fönster och balkongdörrar. Detta kan du enkelt göra själv för att minska att kalluften kommer in. Många lägenheter har kvar originallister från 70-talet och det kan dra igenom fönstergliporna!

Just nu befinner sig arbetet med nya tunnelbanans arbetstunnel rakt under en av våra fastigheter, Hagalundsgatan 8-14, och störningarna märks ovanligt mycket.

Även Hagalundsgatan 18-24 känner av sprängningarna från arbetet med att öppna upp mellan arbetstunnel och tågtunnel vilket sker precis söder om den fastigheten.

Sprängningarna sker vanligen mellan 18 och 22 på kvällen, men kan ske hela dagen, 07-22.

bild över status på arbetet september 2023
Status i september 2023

Vill du ha varning-sms innan sprängningarna sker?
Vill du anmäla en skada som du tror sprängningarna orsakat?
Vill du anmäla en störning av arbetet som känns oacceptabel?
Gå in här och klicka in dig till rätt ställe: https://nyatunnelbanan.se/arenastaden/