Uppdaterade garageavtal 2017

Styrelsen beslutade om nya hyresnivåer för garaget. För boende blir kostnaden 540 kr/mån för vanlig plats och 640 kr/mån för normalstor bur. Den nya hyran gäller från det datum som står i nytt avtal. För er som har garageplatser idag skickar Storholmen ut nya garageavtal med rekommenderad post. De nya … Continue reading

Möteshandlingar Årsstämma 2017-05-02

Kallelse Årsstämma Brf Hagalunden 2017-05-02 Årsredovisning 2016 Styrelsens proposition Utökad kameraövervakning Motion 1 – Skador som hantverkarna orsakar Motion 2 – Nycklar och ansvar Motion 3 – Skapande av ytterligare platser för cyklar inomhus Årsstämma 2017-05-02 Motionssvar 1-3