Gå till innehåll

Sista datum för att lämna in motioner till årsstämman är tisdagen den 28:e februari 2023.

Motioner kan lämnas i expeditionens brevlåda (i den blå dörren mellan port 12 och port 14) eller skickas via mail till styrelsen@hagalunden.se

Använd Mall för Motioner för att se hur din motion ska se ut. Du hittar den också i dokumentbanken Blanketter och Formulär här på hemsidan.

BRF Hagalundens hantering av garagekön har under december 2022 övertagits av Storholmen Förvaltning.

Storholmen kommer att efter hand tilldela platser till dig som redan står i kön och därmed beta av den befintliga kön. Framöver kommer de också sköta tilldelning av platser enligt samma köprinciper som tidigare.

Du kan fortsatt använda det befintliga köformuläret för att anmäla dig till kön, alternativt kontakta info@storholmen.se.

Då vår förvaltare har semester så har expeditionen stängt de två torsdagarna 22:a december och 29:e december. Hon är tillbaka på expeditonstid torsdagen den 5:e januari igen.

Fastighetsskötsel går att nås via HSB Servicecenter som vanligt, antingen på telefon 010 - 442 11 00 eller via felanmälan https://felanmalan.hsb.se/.

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna till 732 kr/kvm/år från tidigare 636 kr/kvm/år. Avgiften höjs från och med den 1 januari 2023.

Detta motsvarar till exempel:
2:a på 59 m2: +472 kr/månad, och en ny avgift på 3 599 kr/månad
3:a på 67 m2: +536 kr/månad, och en ny avgift på 4 087 kr/månad
3:a på 79 m2: +632 kr/månad, och en ny avgift på 4 819 kr/månad
4:a på 89 m2: +712 kr/månad, och en ny avgift på 5 429 kr/månad

Till följd av hastigt och kraftigt stigande räntor, inflation och ökande priser stiger föreningens förväntade kostnader framåt. För att säkerställa föreningens långsiktiga ekonomiska hållbarhet är höjningen nödvändig. Många andra bostadsrättsföreningar står inför liknande höjningar.

Bostadshyresgäster påverkas inte av höjningen av avgiften, utan hyresnivån förhandlas separat med Hyresgästföreningen.