Gå till innehåll

Med start i slutet av januari påbörjas mätning av radon.

Nu på torsdag 9:e januari kommer de 126 lägenheter som ska mätas att aviseras av Optimal Comfort AB. Mätdosor kommer att utplaceras i de aviserade lägenheterna den 21:a och 22:a januari.

Om din lägenhet har blivit utvald, men du inte kan vara hemma dessa två dagar så kan nyckeln lämnas via förvaltaren.

Styrelsen har under arbetet med budget 2020 utvärderat avgiftsnivån. Från och med 2020 kommmer föreningen belastas med ytterligare kostnader för avskrivningar från bland annat stambytet. Vi har också fått en bättre bild av kostnader efter stambytet. För att behålla en långsiktigt hållbar ekonomi har styrelsen därför beslutat att höja avgifterna med ca 7,2% till en nivå på 636 kr/kvm/år från tidigare 593 kr/kvm/år.

Det betyder att de nya månadsavgifterna blir som följer för vanliga lägenhetsstorlekar från och med den 1:a januari 2020:

  • 59 kvm - 3127 kr/mån
  • 67 kvm - 3551 kr/mån
  • 79 kvm - 4187 kr/mån
  • 89 kvm - 4717 kr/mån
  • 125 kvm - 6625 kr/mån

I hyresavtalen för garageplatser ges styrelsen rätt att varje år höja hyrorna med upp till 4%. Styrelsen har därför beslutat om nya hyresnivåer för garaget från och med den 1:a januari 2020.

Förändringen betyder följande nya hyror för de vanligaste platstyperna:

  • Vanlig plats höjs från 540 kr/mån till 560 kr/mån
  • Burplats samt elplats höjs bägge från 640 kr/mån till 664 kr/mån.

Styrelsen har under hösten handlat upp ny fastighetsförsäkring för våra hus. Det innebär att Länsförsäkringar är föreningens nya leverantör av försäkring från och med 1:a december 2019. Detta sänker försäkringskostnader för föreningen med över 200 000 kr om året och ger oss dessutom förmånligare villkor.

Det nya försäkringsbolaget erbjuder dock inte bostadsrättstillägg inom fastighetsförsäkringen.

För dig som bostadsrättshavare betyder det att du behöver ha bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring. Om du är osäker på om din hemförsäkring innehåller bostadsrättstillägg behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera detta. Om du inte har bostadsrättstillägg bör du teckna det snarast, allra senaste före den 1:a december.

Important information to apartment owners

We are now switching insurance company for our real estate insurance. This means that from December 1st 2019 all apartment owners need to get a “Bostadsrättstillägg” added to your home insurance if you don’t already have it. Please contact your insurance company if you are unsure if you have one or not.

Om du är hyresgäst i föreningen påverkar ovanstående information inte dig. Vi vill dock passa på att påminna om att det är viktigt att ha en hemförsäkring (utan bostadsrättstillägg) även för hyresgäster.