Gå till innehåll

Det förekommer ofta felparkeringar och hinder för
garagehyresgäster. Upptäcker ni sådant som
förekommer i garaget ber vi er genast anmäla detta
till parkeringsbevakningen:

Länsparkerings Bevakning
Tel: 08-735 60 20
E-mail: info@lansparkering.se

Arbete pågår för närvarande med uppdatering av
nyckelhantering och skyltning.

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.

För säkerheten, trivseln och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Fria utrymningsvägar är också viktigt vid brand.

Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som till exempel trasig belysning i trapphus, till vår felanmälan.

Idag har det monterats påkörningsskydd i garaget. Maxhöjd är 1,9 meter för fordon som ska köras in och ut ur garaget.

Påkörningsskyddet var en nödvändig åtgärd då det alltför ofta har förekommit att fordon högre än 1,9 meter har körts in i garaget vilket orsakat att våra vattensprinklers i taket har förstörts och brandkår har fått tillkallats för att återställa sprinklersystemet. Dessa återställningar kostar föreningen stora pengar.