Gå till innehåll

Ny styrelse för 2022-2023

Efter årsstämman den 13:e juni samt det konstituerande styrelsemötet den 16:e juni ser styrelsen för BRF Hagalunden ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Johan Gunnarson - suppleant
 • Bekir Gül - suppleant
 • Janis Sundin -  suppleant

Till valberedningen valdes Anders Norrlid, men han ser gärna att någon mer söker sig till uppdraget att se över nästa års styrelsesammansättning. Intresserade kan kontakta Anders genom emailadress valberedningen@hagalunden.se.

Revisorer är:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor