Gå till innehåll

Just nu befinner sig arbetet med nya tunnelbanans arbetstunnel rakt under en av våra fastigheter, Hagalundsgatan 8-14, och störningarna märks ovanligt mycket.

Även Hagalundsgatan 18-24 känner av sprängningarna från arbetet med att öppna upp mellan arbetstunnel och tågtunnel vilket sker precis söder om den fastigheten.

Sprängningarna sker vanligen mellan 18 och 22 på kvällen, men kan ske hela dagen, 07-22.

bild över status på arbetet september 2023
Status i september 2023

Vill du ha varning-sms innan sprängningarna sker?
Vill du anmäla en skada som du tror sprängningarna orsakat?
Vill du anmäla en störning av arbetet som känns oacceptabel?
Gå in här och klicka in dig till rätt ställe: https://nyatunnelbanan.se/arenastaden/

Stort tack alla medlemmar som deltog på årsstämman den 7:e juni.

På stämman valdes ett antal nya styrelsemedlemmar in och efter det konstituerande styrelsemötet den 8:e juni ser styrelsen ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Liselott Andrén - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Nurten Duru - suppleant
 • Jignesh Malde - suppleant
 • Sigrid Abenius - suppleant

Revisorer för 2023-2024 blev följande personer:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Gustav Rylander, Internrevisor
 • Yassine Qrimeche, Internrevisorsuppleant

Och valberedningen för 2023-2024 består av dessa individer.

 • Anders Norrlid
 • Peder Christerson
 • Erika Jarnhäll Sjöman

Vi som sitter i den nya styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en fantastisk sommar.