Gå till innehåll

Norrenergi gör förbättringsarbeten på fjärrvärmesystemet i Hagalund denna sommar, så att vi fortsattt ska få värme till våra hus och vårt vatten. Då marken grävs upp för att byta rören begränsas framkomligheten och vissa parkeringsplatser försvinner tillfälligt. Skyltar kommer att visa alternativa gång- och cykelvägar.

Arbetet pågår under våren, sommaren och hösten 2019 i tre etapper, den första rör parken/grönområdet bakom torget, del två och tre rör Hagalundsgatan och torget.

Detaljerad information kommer att delas ut till alla hushåll i området, men finns här att läsa redan nu: 2019-03-14 Informationsbrev Hagalundsgatan Norrenergi
Har du frågor så finns kontaktuppgifter till projektledaren och byggledaren i dokumentet ovan.

Bemannad grovsopbil kommer till oss vid bommen bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00.

Du som boende ansvarar för att soporna lyfts in i bilen, inte chauffören. Det ingår inte i chaufförens uppdrag att hjälpa till att bära eller lyfta.

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.

Grovsopbilen är bokad följande datum under 2019:

• 26 februari
• 26 mars
• 23 april
• 21 maj
• 18 juni
• 16 juli
• 13 augusti
• 10 september
• 8 oktober
• 5 november
• 3 december
• 30 december (obs måndag)
• 28 januari 2020

I juni 2018 gick föreningen över till något som kallas IMD (Individuell Mätning och Debitering). Alla lägenheter har egna mätpunkter för sin egen elförbrukning och debiteras för denna, men föreningen har ett gemensamt och förmånligt avtal med en elleverantör och boende delar dessutom på nätavgiften.

Elen faktureras numera på månadshyran eller månadsavgiften, men med tre månaders förskjutning. Juni månads el kommer t ex att landa på avier för september (ev oktober).

Alla de elavtal med elleverantörer och nätleverantör som boende i vår förening hade innan juni 2018 sades upp automatiskt. En slutfaktura kommer att komma från de tidigare elleverantörerna och nätleverantören Vattenfall på de gamla avtalen, men det kan variera i tid när dessa kommer då olika företag har olika avslutsrutiner.