Infoblad kvartal 1 2018

Infobladet för kvartal 1 landar i boendes brevlådor under söndagen den 25:e eller måndagen den 26:e mars. Bladet finns också under sidan Infoblad här på hemsidan. Tillsammans med Infobladet kommer denna gång även en kort informationssida om sopor och sopsortering för oss boende i föreningen.

Förändringar cykelrum

Det har vid en genomgång visat sig att våra cykelrum i hög grad används för långtidsförvaring. Endast ett fåtal cyklar används varje vecka, än färre används varje dag. På prov införs därför: Ett nytt cykelrum mellan port 10 och 12 (gamla fastighetsförrådet) som: inreds med olika former av ställ och … Continue reading

Förhandsinformation Årsstämma 2018

Årsstämma för Brf Hagalunden inträffar år 2018 måndagen den 14:e maj klockan 18:30. Lokal blir Restaurang Hagatorn, Industrivägen 1, Solna. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 16:e mars och Mall för Motioner finns numera utlagt på hemsidans Dokumentbank. Formell kallelse till årsstämman kommer senare med dagordning, motioner, propositioner, … Continue reading

Bokning föreningslokalen

Under en period kommer det ej att vara möjligt att boka föreningslokalen mellan 07.00 och 10.00 på måndagar och onsdagar, utan måndagar och onsdagar är det endast 10-23 som gäller för bokning. Övriga dagar är det 07-23, som vanligt.