Gå till innehåll

Tider har bokats för hissrenovering i portarna 12 och 14 under januari till maj 2020.

Prova gärna att använda den lilla hissen i port 8 eller 10 för att veta hur det fungerar med eventuella hjälpmedel, barnvagn, etc.

Port 12 lilla hissen stängs av v 2 - 6.
Port 12 stora hissen stängs av v 7 - 11.
Kortare avstängningar av stora och lilla hissen under v 12 och 13 i port 12.

Port 14 lilla hissen avstängd för renovering v 12 - 16.
Port 14 stora hissen avstängd för renovering v 17 - 21.
Kortare avstängningar av stora och lilla hissen under v 22 - 23 i port 14

The elevators at gates 12 and 14 will be modernized in 2020, January to May. Please check above week schedules for each elevators planned shut down.

I juli i år genomfördes en energideklaration där båda våra hus hamnade i energiklass D. Detta får ses som godkänt för våra fina hus från 70-talet. Självklart kommer vi att förbättra våra hus ännu mer framöver i hopp om att få husen att bli det absolut bästa de kan bli.

Norrenergi gör förbättringsarbeten på fjärrvärmesystemet i Hagalund denna sommar, så att vi fortsattt ska få värme till våra hus och vårt vatten. Då marken grävs upp för att byta rören begränsas framkomligheten och vissa parkeringsplatser försvinner tillfälligt. Skyltar kommer att visa alternativa gång- och cykelvägar.

Arbetet pågår under våren, sommaren och hösten 2019 i tre etapper, den första rör parken/grönområdet bakom torget, del två och tre rör Hagalundsgatan och torget.

Detaljerad information kommer att delas ut till alla hushåll i området, men finns här att läsa redan nu: 2019-03-14 Informationsbrev Hagalundsgatan Norrenergi
Har du frågor så finns kontaktuppgifter till projektledaren och byggledaren i dokumentet ovan.