Gå till innehåll

Återvinningsstationen för förpackningar som har funnits på Hagalundsgatan 11 är nu stängd. Anledningen är att det varit mycket nedskräpning och sopdumpning runt den.

De återvinningsstationer som vi nu har i vår närhet finns här:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

Efter årsstämman den 13:e juni samt det konstituerande styrelsemötet den 16:e juni ser styrelsen för BRF Hagalunden ut som följer:

 • Ulrika Gullo - ordförande
 • André Gustafsson - vice ordförande
 • Magnus Persson - kassör
 • Sara Dreijer - sekreterare
 • Simon Josefsson - ledamot
 • Rebecka Sahlin - ledamot
 • Biran Zhang- ledamot
 • Johan Gunnarson - suppleant
 • Bekir Gül - suppleant
 • Janis Sundin -  suppleant

Till valberedningen valdes Anders Norrlid, men han ser gärna att någon mer söker sig till uppdraget att se över nästa års styrelsesammansättning. Intresserade kan kontakta Anders genom emailadress valberedningen@hagalunden.se.

Revisorer är:

 • Anders Slättås, JA Revision KB, Extern revisor
 • Johan Ankarklev, Internrevisor

De nya lägenheterna på entréplanen i port 12 och port 18 kommer snart att komma ut till försäljning.

Skyddsrummens utrustning har under vintern inventerats och kompletterats. Är du nyfiken på vad som gäller för föreningen om skyddsrummen ska tas i drift så rekommenderas MSB:s sida https://www.msb.se/sv/sok/?q=fragor-och-svar-om-skyddsrum.

Utredningsrapporterna gällande skicket på balkongernas dörrar och fönster säger att balkongerna är i bra skick, men att ett antal av de behöver putsas i betongen. Fönster och dörrar är i sämre skick. Styrelsen kommer utreda lämpliga åtgärder under hösten.

Ny städfirma är upphandlad och vi välkomnar Tarjas AB den 1:a juli.

Renoveringen av källargångarnas ytskikt fortgår i både Sunnan 14 och Sunnan 16. Väggar putsas och målas nu. Till hösten ska nya branddörrar sättas in mellan källargångar och garage.

Garaget kommer städas grundligt under nästa vecka (23-26:e maj). Vi rekommenderar alla att flytta sina bilar på de avviserade dagarna då golvet ska skuras mycket noggrannare än vad vi vanligen gör.

Utomhus så ska cykelställ på gården bytas ut i månadsskiftet maj/juni, blomsterbädden vid parkeringen mot kyrkan kommer göras om och ny nätgunga och babygunga är beställda.

Årsstämma hålls i år den 13:e juni 18.30 i Solna Access lokaler (samma som förra året). Kallelse gick ut 15.e maj.

Vi har nu fått bekräftat tiderna för grovsopbilens besök hos oss 2022. Första tiden är tisdagen 22:a februari 18.00-20.00, och var fjärde tisdag därefter. Informationen finns i följande dokument, tillsammans med information om mobila miljöstationen, mobila återvinningscentralen och återvinningsstationen. http://www.hagalunden.se/wp-content/uploads/2022/02/Sopor-och-återvinning-2022.pdf