Gå till innehåll

Styrelsen har fått många frågor runt orsaken till höjningen av garagehyran (till 540 / 640 kr/mån), och även runt klausulen som ger möjlighet till en årlig höjning på upp till 4% i framtiden.

Styrelsens motivering till valt upplägg är som följer:

- Garaget står inför stort underhållsbehov, bland annat garagebjälklag och portar behöver omfattande underhåll. Det gör att föreningen har kapitalbehov för framtiden.

- Tidigare hyror låg enligt vår kännedom mycket lägre än övriga Solna, exempelvis kostar Signalistens platser i Hagalund idag 531 kr/mån för vanlig plats och 769 kr/mån för burplats.

- Tidigare avtal tillät inte årliga hyreshöjningar överhuvudtaget, vilket gjorde att hyreshöjningar måste ske genom att avtalet helt sägs upp.

- Även med denna modell krävs det styrelsebeslut inför varje år om vad garagehyrorna ska vara, precis som för årsavgifterna. Höjningen för garagehyran får vara max 4%. Styrelsen kan varje år välja att inte höja alls eller ett mindre belopp. Fattas inget beslut är hyrorna oförändrade.

Idag har det monterats påkörningsskydd i garaget. Maxhöjd är 1,9 meter för fordon som ska köras in och ut ur garaget.

Påkörningsskyddet var en nödvändig åtgärd då det alltför ofta har förekommit att fordon högre än 1,9 meter har körts in i garaget vilket orsakat att våra vattensprinklers i taket har förstörts och brandkår har fått tillkallats för att återställa sprinklersystemet. Dessa återställningar kostar föreningen stora pengar.