Gå till innehåll

Avgiften höjs för bostadsrätter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna till 732 kr/kvm/år från tidigare 636 kr/kvm/år. Avgiften höjs från och med den 1 januari 2023.

Detta motsvarar till exempel:
2:a på 59 m2: +472 kr/månad, och en ny avgift på 3 599 kr/månad
3:a på 67 m2: +536 kr/månad, och en ny avgift på 4 087 kr/månad
3:a på 79 m2: +632 kr/månad, och en ny avgift på 4 819 kr/månad
4:a på 89 m2: +712 kr/månad, och en ny avgift på 5 429 kr/månad

Till följd av hastigt och kraftigt stigande räntor, inflation och ökande priser stiger föreningens förväntade kostnader framåt. För att säkerställa föreningens långsiktiga ekonomiska hållbarhet är höjningen nödvändig. Många andra bostadsrättsföreningar står inför liknande höjningar.

Bostadshyresgäster påverkas inte av höjningen av avgiften, utan hyresnivån förhandlas separat med Hyresgästföreningen.