Tider för bemannad grovsopbil

Bemannad grovsopbil kommer till oss på gården
bredvid fd. miljöstugan.

Tisdag 15 Aug 2017 kl. 18:00-20:00
Tisdag 12 Sep 2017 kl. 18:00-20:00
Tisdag 10 Okt 2017 kl. 18:00-20:00
Tisdag 07 Nov 2017 kl. 18:00-20:00
Tisdag 05 Dec 2017 kl. 18:00-20:00

Tisdag 02 Jan 2018 kl. 18:00-20:00