Gå till innehåll

Planerat strömavbrott, byte av elställverk och elmätare

Det är nu dags att byta ut våra inkommande elställverk och införa gemensamt elavtal med IMD, Individuell Mätning och Debitering, där varje lägenhet betalar sin förbrukning. Bytena av ställverken kommer att ske under två nätter för att minimera konsekvenser för oss boende inom brf Hagalunden.

Informationsblad Elbyte Maj/Juni 2018

Ställverksbyte sker i
Hus B (portar 18-24) 29:e maj 22.00 till 30:e maj 10.00
Hus A (portar 8-14) 12:e juni 22.00 till 13:e juni 10:00

Ställverksbyte, båda husen
Vid båda byt-tillfällena kommer tv, ip-telefoni och internet att vara nere för båda husen. Belysningen i garaget kan även den vara påverkad vid båda tillfällena. Varmvatten kommer att vara ur drift båda nätterna. Kallvatten ska finnas, men du rekommenderas hälla upp nattens vattenbehov före klockan 22, gärna även toalettvatten i en hink. Detta är extra viktigt ovan våning 5, då endast lägre våningar har vatten på självtryck.

Ställverksbyte, aktuellt hus
I samband med bytet kommer hissar inte att fungera i berört hus utan vi hänvisas till trapporna. Belysningen i trapphus och gångar kan komma att påverkas i omgångar, så det rekommenderas att man inte rör sig i husen mer än nödvändigt under de aktuella nätterna. Ventilationen kommer att sluta fungera så vid dålig luft behöver ventilering ske via öppna fönster. Porttelefoner och läsdonen för port-taggarna kommer att vara ur drift och berörda dörrar kommer att vara uppställda, ej låsta. Postboxar kommer heller inte att fungera under strömavbrottet

Övrigt
Du som har hemtjänst, se till att informera din hemtjänstleverantör redan nu om. Har du uppkopplade larm mot bevakningsbolag så bör du informera dessa om planerat långt strömavbrott för att undvika onödiga och dyra utryckningar. Räddningstjänst, ambulans och polis är informerade och ska kunna rycka ut även om våra hissar är ur funktion dessa nätter. Spis, ugn och likande ska vara avslagna under alla typer av strömavbrott.

Bemanning
Under de två nätterna då ställverk byts ut kommer styrelsen att ha en person tillgänglig i det hus som ej påverkas, så antingen i Expeditionen eller Föreningslokalen. För att nå personen, ring 073-6726599. Även vatten och toalett kommer att finnas där. Föreningen tar även in väktare för att bevaka olåsta dörrar i hus och garage.

Individuell Mätning och Debitering
I samband med bytet kommer föreningen att gå över till att ha ett avtal med en elleverantör. Alla elavtal med elleverantörer och nätleverantör kommer att sägas upp automatiskt i samband med att dagens mätpunkter försvinner. Boende (hyresgäster likväl som bostadsrättsinnehavare) kommer inte att behöva säga upp något på egen hand. En slutfaktura kommer att komma både från din nuvarande elleverantör och nätleverantören Vattenfall på ditt nuvarande avtal, troligen inom ett par månader efter bytet. Detta är helt normalt.
Fakturering efter bytet kommer att ske via den ekonomiska förvaltaren och elkostnaden kommer att läggas till på hyresavin eller avgiftsavin med tre månaders förskjutning, juni-elen kommer t ex att landa på avier för september.

Mätarbyte
De dagar mätarbyte sker kommer timslånga strömavbrott att kunna ske närsomhelst mellan 07.00 och 16.00 i de berörda trappuppgångarna. Detta är helt normalt.

Mätarbyte sker dagtid kl 7-16 enligt nedanstående schema:
Port 18: 31/5
Port 20: 4/6
Port 22: 5/6
Port 24: 7/6
Port 8: 14/6
Port 10: 18/6
Port 12: 20/6
Port 14: 21/6

OBS!
Om du är borta under bytet och strömmen inte är tillbaka när du kommer hem så är det på ditt ansvar att felanmäla detta.
Prova aldrig om strömmen är tillbaka genom att slå på spis eller ugn!
Tänder du levande ljus under strömavbrottet, var noga att släcka dessa när du lämnar rummet.