Gå till innehåll

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.

För säkerheten, trivseln och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Fria utrymningsvägar är också viktigt vid brand.

Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som till exempel trasig belysning i trapphus, till vår felanmälan.

Föreningen har ett ramavtal med Secor som säljer säkerhetsdörrar, testade och godkända av Stöldskyddsföreningen SSF och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Väljer du att köpa din dörr genom dem, gör föreningens ramavtal med Secor att inköpet blir kostnadseffektivt samt att föreningens trapphus blir snygga och med enhetliga säkerhetsdörrar.

Förutom att skydda mot inbrott håller även Daloc säkerhetsdörr matos, kalldrag och oljud på behörigt avstånd. Om det börjar brinna ger en brandklassad säkerhetsdörr en tidsfrist som kan rädda liv. Bättre isolerade och täta säkerhetsdörrar till lägenheterna ger även lägre energikostnader för föreningen.

Vi har härmed nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr Daloc S43 i mahognylaminat med vita karmar.

  • Inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) minimerar inbrottsrisken.
  • Ljudklass 35 dB reducerar väsentligt störande ljud från trapphuset.
  • Brandklass EI30 garanterar att dörren står emot brand i 30 minuter.

Brandgastäthetsklass Sa, Sm (SS-EN 13501-2) innebär att dörren står emot kalla såväl som varma brandgaser. För att montaget ska bli garanterat brandgastätt krävs att vissa förutsättningar på plats är uppfyllda.

Kontakt: Secor, Robert Gustavsson, mobil: 072-735 93 40, e-post: robert.gustavsson@secor.se

BRF HAGALUNDENS avtalspris: 14 000 kr (ord. 16 000 kr) inklusive moms.  

Läs mer om erbjudandet samt beställning: Information och beställning Säkerhetsdörr

https://youtu.be/IdoFN7t9i1U
https://youtu.be/oGCAkNnLyl4

Idag har det monterats påkörningsskydd i garaget. Maxhöjd är 1,9 meter för fordon som ska köras in och ut ur garaget.

Påkörningsskyddet var en nödvändig åtgärd då det alltför ofta har förekommit att fordon högre än 1,9 meter har körts in i garaget vilket orsakat att våra vattensprinklers i taket har förstörts och brandkår har fått tillkallats för att återställa sprinklersystemet. Dessa återställningar kostar föreningen stora pengar.