Gå till innehåll

Hyreshöjningen i garaget

Styrelsen har fått många frågor runt orsaken till höjningen av garagehyran (till 540 / 640 kr/mån), och även runt klausulen som ger möjlighet till en årlig höjning på upp till 4% i framtiden.

Styrelsens motivering till valt upplägg är som följer:

- Garaget står inför stort underhållsbehov, bland annat garagebjälklag och portar behöver omfattande underhåll. Det gör att föreningen har kapitalbehov för framtiden.

- Tidigare hyror låg enligt vår kännedom mycket lägre än övriga Solna, exempelvis kostar Signalistens platser i Hagalund idag 531 kr/mån för vanlig plats och 769 kr/mån för burplats.

- Tidigare avtal tillät inte årliga hyreshöjningar överhuvudtaget, vilket gjorde att hyreshöjningar måste ske genom att avtalet helt sägs upp.

- Även med denna modell krävs det styrelsebeslut inför varje år om vad garagehyrorna ska vara, precis som för årsavgifterna. Höjningen för garagehyran får vara max 4%. Styrelsen kan varje år välja att inte höja alls eller ett mindre belopp. Fattas inget beslut är hyrorna oförändrade.