Grovsopbil 2018, tider

Bemannad grovsopbil kommer till oss på gården bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00. Aktuella datum 2018 blir alltså:

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
17 juli
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december
18 december
2 januari 2019

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.