Förhandsinformation Årsstämma 2018

Årsstämma för Brf Hagalunden inträffar år 2018 måndagen den 14:e maj klockan 18:30. Lokal blir Restaurang Hagatorn, Industrivägen 1, Solna.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 16:e mars och Mall för Motioner finns numera utlagt på hemsidans Dokumentbank.

Formell kallelse till årsstämman kommer senare med dagordning, motioner, propositioner, årsredovisning etc.

Välkomna!