Expeditionstid flyttas till torsdagar

OBS! Expeditionstid flyttas till torsdagar
klockan 8:00-9:00 from. den 08 juni.

Föreningens förvaltare David Sjöqvist nås under
kontorstid alla dagar i veckan.

Telefon: 010-442 13 76
E-post: David.Sjoqvist@hsb.se