Expeditionstid flyttas till torsdagar

Expeditionstid flyttas till torsdagar klockan 8:00-9:00 from den 08 juni 2018 och bemannas av förvaltaren.

Övriga tider hänvisar vi ärenden till förvaltaren HSB Servicecenter vars kontaktuppgifter finns under Kontakt.