Ekonomisk förvaltning

Sedan 1 januari 2015 sköts den ekonomiska förvaltningen av Storholmen Förvaltning AB.

För frågor rörande hyror, avgifter eller garageplats,
ring telefonnummer 0771-786 746 (0771-STORHOLMEN)
Telefontid mellan kl. 07:00 – 21:00

E-post: info@storholmen.se
Hemsida: storholmendirekt.se