Dumpning av grovsopor

Många boende uppmärksammar regelbundet styrelsen och förvaltaren på dumpning av grovsopor och annan oordning på gården, trapphus, korridorer och andra allmänna
utrymmen.

Det är både farligt och förbjudet att hindra utrymningsvägar vid brand och räddning.  Vi tvingas regelbundet att beställa extra bortforsling och städning som är mycket kostsamt för föreningen.

Kasta aldrig pizzakartonger eller andra större föremål i sopnedkastet som orsakar stopp och olägenheter för oss alla.